Časopisy

Zúžiť výber

Podľa dostupnosti
Podľa jazyka
Podľa cenových kategórii

Glosolália 4/2016

Kolektív autorov | Časopis

Rodovo orientovaný časopis. Zasielame do 24 hodín

3,60 €
4,00 €

Souvislosti 4/2016

Kolektív autorov | Časopis

Revue pro literaturu a kulturu. Zasielame do 5 dní

5,67 €
6,30 €

Full Moon 68/2016

Kolektív autorov | Časopis

Kulturní časopis. Zasielame do 5 dní

3,24 €
3,60 €

Umění 3-4/2016

Kolektív autorov | Časopis

Časopis Ústavu dějin umění Akademie Věd ČR. Zasielame do 5 dní

8,10 €
9,00 €

Slovenská literatúra 6/2016

Kolektív autorov | Časopis

Revue pre literárnu vedu. Zasielame do 24 hodín

3,50 €
3,00 €

Host 10/2016

Kolektív autorov | Časopis

Měsíčník pro literaturu a čtenáře. Zasielame do 5 dní

3,60 €
4,00 €
3,00 €