Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu artforum.sk je:

Fakturačná a korešpondenčná adresa
Artforum spol. s.r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava, so sídlom v SR
IČO:      35716584
DIČ:      2020266446
IČDPH: SK2020266446

Bankové spojenie:
č. ú.: 2625100553/1100, Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2510 0553
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné údaje internetového obchodu:
Informácie k objednávkam, reklamáciám a produktom:
Martin Müssler
Kontakt: +421 948 953 207 (zastihnete nás Po-Pia: 9:00 - 16:00)
E-mail: istore@artforum.sk

Adresa dozorného ogránu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk,anna.dubekova@soi.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

  1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.artforum.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
  2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
  3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
  4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
  5. Pri kladnom vybavení objednávky sa tovar zabalí do zodpovedajúceho balíka a odošle na uvedenú dodaciu adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení tovaru (v tomto prípade faktúra) príde kupujúcemu v elektronickej podobe a zároveň v tlačenej forme ktorá bude priložená k doručenému tovaru. Elektronická faktúra bude odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní tovaru. Je preto veľmi dôležité správne uviesť E-mailovú adresu v objednávke a taktiež dávať pozor na to, či schránku mailov nemáte plnú. V tom prípade je možné, že vám faktúra na mail neprišla a ihneď sa musíte obrátiť na predajcu, poprípade uvoľniť schránku.
    Daňový doklad v elektronickej forme je, podľa Zákona o účtovníctve c. 431/2002 Z.z. zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukazateľnosť účtovného záznamu", právoplatným daňovým dokladom.
    Faktúra je podľa § 33 "Prenos účtovného záznamu" zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačit vo vysokej kvalite.

I. Dodacie lehoty

  1. Dodacie lehoty sú pre druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
  2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
  3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V tomto prípade Vás predávajúci bude kontaktovať buď e-mailom alebo telefonicky a oboznámi Vás so situáciou.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

Vopred uhradené Dobierka
DEPO kuriér na adresu 3,60 € 4,60 €
Pošta balík na adresu 3,20 € 4,20 €
Pošta balík na poštu / BalíkoBOX 2,50 € 3,50 €
DEPO výdajné miesto 1,40 € 2,00 €
GO-4 kuriér BA 4,95 € ×
V kníhkupectve zadarmo ×
  1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
  2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou (v hotovosti pre prevzatí tovaru od kuriéra), prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou platobnou kartou - cez platobnú bránu VUB e-card, respektíve benefitovou poukážkou Benefit Management.
  3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
  4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
    1. osobným odberom na jednom z našich výdajných miest (poštovné neúčtujeme, do 7 dní od vybavenia objednávky), ktorými sú kníhkupectvá Artforum v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Nových Zámkoch, Pezinku a Rožňave.
    2. kuriérskou spoločnosťou DEPO kuriér ako balík (zasielateľskou službou, dodanie na adresu - 3,60€ dodanie do 24 hodín po odoslaní zásielky, pri objednávke nad 50€ sa poštovné neúčtuje)
    3. kuriérskou spoločnosťou DEPO kuriér ako dobierku (zasielateľskou službou, dodanie na adresu - 4,60€ dodanie do 24 hodín po odoslaní zásielky, pri objednávke nad 50€ sa poštovné neúčtuje)
    4. cez Slovenskú poštu ako balík na adresu (dodanie na adresu: 3,20€, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad a vrátane 50 EUR sa poštovné ani preprava neúčtuje)
    5. cez Slovenskú poštu ako balík na adresu s dobierkou (dodanie na adresu: 4,20€, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad a vrátane 50 EUR sa poštovné ani preprava neúčtuje)
    6. cez Slovenskú poštu ako balík na poštu/balíkoBOXu (dodanie na poštu/balíkoBOXu: 2,50€, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad a vrátane 50 EUR sa poštovné ani preprava neúčtuje)
    7. cez Slovenskú poštu ako balík na poštu/balíkoBOXu s dobierkou (dodanie na poštu/balíkoBOXu: 3,50€, dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad a vrátane 50 EUR sa poštovné ani preprava neúčtuje)
    8. kuriérskou spoločnosťou GO4 - doprava vrámci Bratislavy (zasielateľskou službou - 4,95€ dodanie do 2 hodín po odoslaní zásielky)
    9. kuriérskou spoločnosťou DEPO ako balík (zasielateľskou službou - 1,40€ dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad 50€ sa poštovné neúčtuje)
    10. kuriérskou spoločnosťou DEPO ako dobierku (zasielateľskou službou - 2,00€ dodanie do 2 dní po odoslaní zásielky, pri objednávke nad 50€ sa poštovné neúčtuje)
  5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

III. Preberanie tovaru

  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
  2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
  3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
  5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
    Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
    Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
  3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
  4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
    1. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
    2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
    1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
    2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
    3. vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a servis

  1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
  2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
  3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
  3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
  8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovení

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Artforum spol. s r.o. IČO 35716584 so sídlom Kozia ulica 20, Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
    adresa: Kozia ulica 20, 811 03 Bratislava
    e-mail: istore@artforum.sk
    telefón: +421 2 5441 9504
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich
    • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
    • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
    • Váš súhlas so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke www.artforum.skpodľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
    • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
    • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;
    • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
    • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
    • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
    • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
    • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
    • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Backbone) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
    • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
    • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
    • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
    • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
    • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
    • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.