Výber kníh

Ja vyberám citlivo podaný románový debut nastavujúci zrkadlo spoločnosti neschopnej prijať odlišnosť a prestať myslieť v škodlivých vychodených cestách, krátke, ale obsahovo nasýtené eseje o tom, prečo je lepšie v našej „tekutej modernej" dobe pristupovať k životu ako k umeniu a za šťastie nepovažovať konečné dielo, ale skôr proces jeho tvorby, novinku od jedného z najznámejších súčasných vedcov búrajúcu, okrem iného, predstavu o tom, že „ak chceme, dokážeme všetko", zbierku príbehov o ťažkých životných témach napísanú láskavým a vtipným štýlom od skúsenej pozorovateľky ľudského vnútra a ako poslednú odporúčam knihu, ktorá dokonale zachytáva proces smútenia za niekým a núti nás vcítiť sa do prežívania druhého, čo je, napokon, dôvod, prečo by sme mali čítať.