Valčík stromov a oblohy

VINCENT VAN GOGH

Novinka od autora románu Klub nenapraviteľných optimistov. Marguerite, mladé dievča z vidieka, dusia obmedzenia končiaceho 19.storočia. Chce sa stať maliarkou. Jej plány na útek do Ameriky preruší príchod Vincenta van Gogha, do ktorého sa hneď zamiluje...

 
Loutkář

GAARDER JOSTAIN

Autor Sofiinho sveta aj vo svojej knižke pre dospelých hýri príbehmi. Tentoraz ich rozpráva hlavný hrdina Jakop, vážený akademik a vášnivý lingvista, ktorý je natoľko osamelý, že navštevuje pohreby cudzích ľudí a dáva sa na smútočných hostinách do reči s pozostalými. Dojemný a zároveň provokatívny román o osamelosti, vzťahoch, o tom, ako jazyk a rozprávanie utvárajú medziľudské putá a väzby.

 
Evropské rozpory ve světle migrace

MIGRÁCIA

Kniha pojednáva o hlbších štruktúrnych napätiach a rozporoch skrytých v základoch Európskej únie. Autor vychádza z dôkazov o narastajúcich nerovnostiach medzi regiónmi a krajinami EÚ a objasňuje, prečo sa nedarí rozšíriť koncept sociálneho trhového hospodárstva na Európsku úniu ako celok. Na viacerých príkladoch ukazuje, ako sa únii nedarí prepojiť prvok konkurencie s princípom solidarity. V závere knihy predstavuje tri možné scenáre ďalšieho smerovania EÚ.

 
Roztomilá travička

ARTO PAASILINNA

Drobná starenka máva mesiac čo mesiac nepríjemnu návštevu – o veľkú časť peňazí ju prichádza obrať jej synovec so svojimi kumpánmi z Helsínk. Mladí búrliváci sa potom saunujú a opíjajú, bohapusto vystrájajú. Deň výplaty dôchodku sa pre starenku stal nočnou morou, a keď zistí, že jej nevie pomôcť ani polícia, rázne vezme osud do vlastných rúk.

 
Aspekty mužství

JUNG

Editor John Beebe zostavil výber z esejí, prednášok, statí a listov C. G. Junga na tému mužstva a vytvoril tak názorový profil veľkého psychoanalytika k tejto téme, ktorej sa sám Jung kvôli komplikovanému vzťahu s otcom trochu vyhýbal. Objavný príspevok do výkladu Jungovho diela.

 
Něco o mém životě

RUDYARD KILING

Kiplingova posledná kniha je súpis milých spomienok na jeho život a prácu. Líči svoje školské roky, novinársku prácu a prvé literárne pokusy v Indii. Pútavo opisuje svoje stretnutia s mnohými pozoruhodnými ľuďmi, napr. s neskorším premiérom Stanleym Baldwinom, juhoafrickým politikom C. Rhodesom či americkým prezidentom T. Rooseveltom. Kiplingovi čitatelia nepochybne ocenia tie časti spomienok, v ktorých sa autor rozpisuje o svojej spisovateľskej metóde.

 
Cesta

JACK LONDON

Poloreportážny príbeh približuje život amerických tulákov, cestujúcich načierno vlakmi naprieč Amerikou počas veľkej hospodárskej krízy na úplnom konci 19.storočia. Itinerár mladého vagabunda Jacka Londona predznamenáva v tejto biblii trampingu Kerouacov beatnický manifest Na ceste.

 
Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi

HISTÓRIA

Kapitoly k sociálno-kultúrnym dejinám vojenstva zostavili k jubileu vojenského historika Vojtecha Dangla jeho kolegovia a priatelia. Publikácia sa venuje témam ako: obdobie vlády Márie Terézie a jej reformy armády a vojenského života; postavenie a mentálny svet generality i radových vojakov počas prvej svetovej vojny; či rôzne aspekty vzťahu armády a dôsledkov prvej svetovej vojny v medzivojnovom Československu.

 
Bludné kamene

PETER GETTING

Nová kniha slovenského autora je balada zo stredoveku. Odohráva sa pred tisíc rokmi, v zlomovom čase dvojvieria, pri príchode novej viery a odchode pohanských bohov, kdesi v kúte starého kontinentu. Odkiaľ a kam ideme? Má človek okrem seba samého nejakého skutočného nepriateľa?

 
Spánková revoluce

SPÁNOK

Ak chceme niečo dosiahnuť, je občas potrebné vyspať sa na to! Šéfredaktorka spravodajského webu The Huffington Post vo svojej novej knihe smelo vyhlasuje, že to, čo skutočne potrebujeme, je spánková revolúcia. V dnešnom zrýchlenom, online životnom štýle a neustálom strese je naša potreba kvalitne si v noci pospať dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

 
Vzduch a anjeli

POÉZIA

John Donn je básnickým predstaviteľom alžbetínskeho obdobia a dobovým kolegom Williama Shakespeara. I keď je renesancia už vzdialená v histórii, jeho básne v preklade Jany Kantorovej Bálikovej čítame, akoby bol autor naším súčasníkom.

 
Krev nebe

PIOTR RAWITZ

Prvý román o holokauste vydaný vo francúzštine. Príbeh jeho rozprávač rekonštruuje z nesúrodých zápiskov istého Borisa (ktorým je autor sám), v povojnovej parížskej kaviarni. Jednotlivé slová síce nemôžu dostatočne vyjadriť žiadnu z popisovaných skúseností, ale majstrovsky namiešaná zmes naratívnych úsekov, básní a obrazotvorných pasáží umožňuje čitateľovi, aby porozumel tiesni neoddeliteľnej od ľudského údelu.

Černobyľská modlitba.

Svetlana Alexijevič, laureátka Nobelovej ceny, je u nás vďaka vydavateľstvu Absynt známa z kníh Vojna nemá ženskú tvár alebo Zinkoví chlapci. V najnovšej knihe zachytáva svojím jedinečným štýlom, postavenom na spomienkach pamätníkov, priebeh a dôsledky najväčšej katastrofy atómovej elektrárne.

O knihách, čítaní, svete literatúry sa dozviete viac a pravidelne na stránkach Medziknihami.sk

Naše odporúčania