Porozumieť spoločnosti

Ako si porozumieť? Vybrali sme pár kníh o spoločnosti. Sú to knihy rôznorodé, no spája ich záujem o spoločnosť, komunitu, spoločenstvo, ľudí. Veríme, že vďaka čítaniu takýchto kníh si môžeme viac rozumieť a vnímať pocity a potreby iných ľudí. Sú to knihy z nebeletristickej strany nášho kníhkupeckého pultu, no je zrejmé, že aj v beletrii by sa našli knihy, ktoré dokážu spoločnosť popísať zrozumiteľne, presne a citlivo.