Kristínin výber k narodeninám Artfora

Do môjho narodeninového výberu sa dostali rôzne knihy, prevažne non-fiction: prekvapivá úvaha o pirátstve ako pôvode osvietenstva, poviedky o dusivých priestoroch psychiatrických liečební od významnej radikálnej feministky, obhajoba animizmu ako súčasného spôsobu myslenia, konceptuálne krásna kniha o prepojení medzi Dušanom Jurkovičom a Karlom Kochom a napokon analýza toho, akým spôsobom do našich vnútorných presvedčení vstupuje digitálny priestor.