Melankolia a zá-zrak

5 %

na sklade

Melankolia a zá-zrak Progresívne postupy v spirituálnej lyrike

Juhásová Jana

Melankolia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike (VERBUM 2019) je publikácia, ktorú venovala autorka Jana Juhásová z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU najmä dvom cieľovým skupinám – vlastným študentom literatúry, no aj záujemcom, ktorí chcú tvoriť poéziu, píšu vlastné texty či ašpirujú na účasť v literárnych súťažiach.

Podľa toho kniha dostala dvojoznačenie – Vysokoškolské učebné texty / Kompendium pre začínajúcich autorov. Vnútorná štruktúra publikácie, členená na dve rámcové kapitoly a desať vnútorných častí, je prispôsobená rytmu akademického roka, no povaha jazyka a didaktický prístup sú zvolené tak, aby po nej mohli siahnuť aj učitelia stredných škôl so svojimi žiakmi či laickí milovníci umenia. Publikácia sa snaží postihnúť všetky zložky básnického textu: autor, postava, lyrický subjekt, žáner, významové a výrazové tvarovanie (kompozícia, jazyk, štýl, obraznosť, zvuková stavba, intertextová nadväznosť) vyhľadávajúc postupy, ktoré nie sú v umení opotrebované, ale svieže, ozvláštňujúce a invenčné. Každá kapitola je členená na päť častí: teoretické objasnenie témy alebo umeleckého postupu (1), nasleduje skupina piatich umeleckých textov autorov svetovej a domácej spirituálnej lyriky, na ktorých možno daný jav ilustrovať (2), podnety a otázky na premýšľanie (3), jeden z možných (autorkiných) interpretačných pohľadov (4) a odporúčaná literatúra, ktorá záujemcom o hlbšie preskúmanie témy môže pomôcť v orientácii (5). Záverečná kapitola ponúka impulzy, inšpirácie a vybrané techniky na vlastné tvorivé písanie. Študijný materiál s viac ako šesťdesiatimi básňami môže zároveň plniť funkciu prvočítanky, ktorá má ambíciu prebudiť v čitateľovi hlbšiu zvedavosť a povzbudiť ho k vyhľadávaniu a čítaniu ďalších básní.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Verbum
Počet strán 162
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788056106754
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/146417/melankolia-a-za-zrak
Podľa toho kniha dostala dvojoznačenie – Vysokoškolské učebné texty / Kompendium pre začínajúcich autorov. Vnútorná štruktúra publikácie, členená na dve rámcové kapitoly a desať vnútorných častí, je prispôsobená rytmu akademického roka, no povaha jazyka a didaktický prístup sú zvolené tak, aby po nej mohli siahnuť aj učitelia stredných škôl so svojimi žiakmi či laickí milovníci umenia. Publikácia sa snaží postihnúť všetky zložky básnického textu: autor, postava, lyrický subjekt, žáner, významové a výrazové tvarovanie (kompozícia, jazyk, štýl, obraznosť, zvuková stavba, intertextová nadväznosť) vyhľadávajúc postupy, ktoré nie sú v umení opotrebované, ale svieže, ozvláštňujúce a invenčné. Každá kapitola je členená na päť častí: teoretické objasnenie témy alebo umeleckého postupu (1), nasleduje skupina piatich umeleckých textov autorov svetovej a domácej spirituálnej lyriky, na ktorých možno daný jav ilustrovať (2), podnety a otázky na premýšľanie (3), jeden z možných (autorkiných) interpretačných pohľadov (4) a odporúčaná literatúra, ktorá záujemcom o hlbšie preskúmanie témy môže pomôcť v orientácii (5). Záverečná kapitola ponúka impulzy, inšpirácie a vybrané techniky na vlastné tvorivé písanie. Študijný materiál s viac ako šesťdesiatimi básňami môže zároveň plniť funkciu prvočítanky, ktorá má ambíciu prebudiť v čitateľovi hlbšiu zvedavosť a povzbudiť ho k vyhľadávaniu a čítaniu ďalších básní.

Ďalšie z kategórie literatúra, literárna veda