Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

5 %

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov Komentár

Smažáková Janette

Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom.

Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len predchádzajúci zákon) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov..... Pridanou hodnotou tejto publikácie je v neposlednej miere samotná autorka, ktorá sa aktívne podieľala na normotvornej činnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Eurokódex
Počet strán 54
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081550836
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/124068/zakon-o-poplatkoch-za-ulozenie-odpadov
Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len predchádzajúci zákon) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov..... Pridanou hodnotou tejto publikácie je v neposlednej miere samotná autorka, ktorá sa aktívne podieľala na normotvornej činnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.

Ďalšie z kategórie právo