Vydavateľ Towarzystwo Słowaków w Polsce / FF TU
Počet strán 178
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788374906579
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/14773/poruchy-vyssich-zrakovych-funkcii-deti-s-detskou-m
Podieľa sa na nich množstvo rozličných štruktúr mozgu, takže pôsobením inzultov vedúcich k detskej mozgovej obrne dôjde k poškodeniu zrakových funkcií veľmi ľahko. V systéme komplexnej starostlivosti by teda nemala chýbať rutinná diagnostika zrakových funkcií a ich následná adekvátna stimulácia. Zvlášť, ak berieme do úvahy výskumne potvrdený fakt, že úspešnosť akejkoľvek terapie je okrem iných faktorov limitovaná vekom a s ním spojenou plasticitou nervového systému. Práca je zameraná na problematiku vyšších zrakových funkcií u detí s detskou mozgovou obrnou, zhodnotenie ich výkonov v porovnaní s normou a následne sledovanie zmien, ktoré nastanú v priebehu aplikácie Montessori terapie. Z teoretického hľadiska sa tiež venuje plasticite nervového systému, čo je významný faktor a zároveň podmienka úspešných terapeutických zmien v procesoch vývinovej rehabilitácie. Zvlášť rozoberá Montessori terapiu, jej historické a pedagogické východiská, ďalej jej techniky, špecifiká terapeutickej situácie ako aj možnosti tejto terapie ako súčasti kognitívnej rehabilitácie detí s detskou mozgovou obrnou. Mgr. Mária Kozelková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobí na Katedre psychológie súčasnej Filozofickej fakulty. Zároveň pracuje ako psychologička a Montessori terapeutka s deťmi s neurologickými a motorickými poruchami v Detskom sanatóriu rehabilitačnom Fakultnej nemocnice v Trnave. Od roku 2005 pôsobí ako lektorka Medzinárodnejakadémie vývinovej rehabilitácie a pediatrického vzdelávania so sídlom v Mníchove v oblasti Montessori liečebnej pedagogiky a terapie. Je držiteľkou medaily Miteinander wachsen za zásluhy v pomoci rôzne a viacnásobne postihnutým deťom udelenej Nadáciou profesora Hellbrüggeho. Okrem toho je mamou dvoch dcér, ktoré sú pre ňu zdrojom celoživotnej inšpirácie.

Ďalšie z kategórie psychológia