Franz Kafka

„Byl plachý, úzkostlivý, mírný a dobrý, ale knihy psal kruté a bolestné. Svět viděl plný neviditelných démonů, kteří ničí a rvou člověka nechráněného. (...) Znal lidi jako dovedou znát jen lidé veliké nervové citlivosti, kteří jsou samotní a vidí až prorocky člověka z jediného zákmitu tváře. (...) Všechny jeho knihy líčí hrůzy tajemných nedorozumění, nezaviněných vin mezi lidmi. Byl člověkem i umělcem tak úzkostlivého svědomí, že doslechl i tam, kde druzí, hluší, cítili se bezpečně." Milena

Jesenská, Národní listy 6. 6. 1924 / z knihy Křižovatky - Výbor z díla (Torst)

Franz Kafka zomrel pred sto rokmi 3. 6. 1924.