Artforum klub

Milá zákazníčka, milý zákazník, vitajte v Artforum klube.


Odmeňujeme aktívnych čitateľov
Členovia klubu získavajú zľavu pri každom nákupe v kníhkupectve Artforum, v ktorom sú registrovaní. Základná výška zľavy pre novovydané karty je 3 %. Keď suma nákupov presiahne 300 €, zvýši sa zľava na každý nákup na 4 %. Keď suma nákupov presiahne 700 €, zvýši sa zľava za každý nákup na 5 %.


Chceme, aby ste boli informovaní
S členmi klubu sa delíme o informácie z knižného sveta, ktoré ako kníhkupci máme – novinky, pripravované preklady, zaujímavé predpredaje, dotlače a podobne. Členov klubu nespamujeme zbytočnými e-mailami, ale vyberáme pre nich len relevantné informácie.


Hľadáme knihy, ktoré máte radi
Členov klubu informujeme e-mailom, keď sa dozvieme o titule, ktorý by ich mohol zaujímať.


Dáme vám niečo viac
Členom klubu niekoľkokrát do roka pripravujeme špeciálne ponuky.


Podmienky členstva a ďalšie informácie

  • Každý člen klubu dostane personalizovanú kartu, ktorá je neprenosná. Čerpať výhody klubu je možné, len ak sa člen pri platení preukáže kartou.
  • Pri nákupe v inom Artfore ako je to, v ktorom je člen klubu registrovaný, získava po predložení karty zľavu 3 %. Takýto nákup však nemôžeme z technických príčin zarátať do celkovej sumy nákupov.
  • Klubové zľavy sa nedajú kombinovať s inými akciami a neplatia pre internetové objednávky z www.artforum.sk. Nákupy v internetovom obchode sa do sumy nákupov klubu nezapočítavajú.
  • Zriaďovateľom klubu je ARTFORUM spol. s r.o., so sídlom na Kozej 20 v Bratislave.
  • Podmienky klubu platia pre všetkých členov od 1.11.2017. Členstvo, klubová karta a systém odmien sa vzťahujú na kamenné kníhkupectvá Artforum.
  • Prebratím karty zákazník súhlasí s podmienkami členstva a dáva súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
  • Zriaďovateľ klubu si vyhradzuje právo meniť, nahrádzať a dopĺňať pravidlá klubu ako aj hranice úrovní členstva a výšku zliav. O prípadných zmenách budú členovia klubu načas informovaní prostredníctvom e-mailu. Zriaďovateľ klubu má právo zrušiť členstvo, prípadne zamietnuť nové členstvo tým, ktorí by členstvo v Artforum Klube a s ním spojené výhody zneužívali proti stanoveným pravidlám.
  • O zánik členstva a deaktiváciu karty je možné požiadať v predajni, v ktorej bol člen zaregistrovaný.

Informácie o tom, ako spracúvame a chránime osobné udajú môžete získať tu.