Keramika typu Gnathia a "West Slope". Úvod do štúdia helenistickej keramiky

5 %

Keramika typu Gnathia a "West Slope". Úvod do štúdia helenistickej keramiky

Kolon Tomáš

Počas obdobia helenizmu sa významné zmeny v politickej, hospodárskej, spoločenskej a sociálnej situácii bezprostredne dotkli aj úžitkového umenia, vrátane hrnčiarskej výroby. Nenáročná technika, postupné zjednodušovanie používaných výzdobných prvkov a narastajúca štandardizácia v rámci umeleckej koiné umožnili na relatívne veľkom priestore rýchle šírenie spôsobu zhotovovania dekóru a „módnych“ trendov.

Zároveň však v niektorých regiónoch dochádza k akejsi „obrode“ lokálneho štýlu. Značné rozšírenie publikovaného materiálu v posledných dvadsiatich rokoch otvorilo nové možnosti komplexnejšej analýzy. Predkladaná publikácia sa vzhľadom na kvantitu a roztrieštenosť týchto poznatkov pokúša vytvoriť jasnejší obraz o produkcii keramiky typu „West Slope“ a Gnathia v období od druhej polovice 4. stor. pred Kr. až do neskorého helenizmu, s dôrazom na pochopenie jej vývoja v rámci celkovej hrnčiarskej tvorby v stredomorskom priestore. Predkladaná práca sa zaoberá predovšetkým problematikou vývoja maľovanej stolovej keramiky v období helenizmu a je určená všetkým záujemcom o antickú kultúru. Môže poslúžiť nielen ako učebný text pre študentov klasickej archeológie a príbuzných odborov, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 190
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374907163
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/8753/keramika-typu-gnathia-a-west-slope-uvod-do-stud
Zároveň však v niektorých regiónoch dochádza k akejsi „obrode“ lokálneho štýlu. Značné rozšírenie publikovaného materiálu v posledných dvadsiatich rokoch otvorilo nové možnosti komplexnejšej analýzy. Predkladaná publikácia sa vzhľadom na kvantitu a roztrieštenosť týchto poznatkov pokúša vytvoriť jasnejší obraz o produkcii keramiky typu „West Slope“ a Gnathia v období od druhej polovice 4. stor. pred Kr. až do neskorého helenizmu, s dôrazom na pochopenie jej vývoja v rámci celkovej hrnčiarskej tvorby v stredomorskom priestore. Predkladaná práca sa zaoberá predovšetkým problematikou vývoja maľovanej stolovej keramiky v období helenizmu a je určená všetkým záujemcom o antickú kultúru. Môže poslúžiť nielen ako učebný text pre študentov klasickej archeológie a príbuzných odborov, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Ďalšie z kategórie archeológia