Biblia - slovenský ekumenický preklad bez deuterokánonických kníh (tvrdá väzba)

5 %

Biblia - slovenský ekumenický preklad bez deuterokánonických kníh (tvrdá väzba)

kolektív autorov

Vychádza prvý ekumenický preklad Biblie Bratislava 1. decembra (TASR) - Na Slovensku vychádza prvý kompletný slovenský ekumenický preklad Biblie, na ktorom pracovali renomovaní odborníci z kresťanských cirkví registrovaných v Slovenskej republike. \Hnacou silou pre ich náročnú a zodpovednú prácu bola snaha o vytvorenie spoločného textu Biblie, ktorý by sa stal mostom na prekonanie prekážok medzi kresťanmi a zároveň základným kameňom budovania vzájomného porozumenia,\' uviedla Terézia Pilková zo Slovenskej biblickej spoločnosti. Myšlienka urobiť preklad Biblie prijateľný pre všetky kresťanské cirkvi sa zrodila už v roku 1988 na stretnutí zástupcov jednotlivých cirkví na Generálnom biskupskom úrade Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Reálne rozmery táto myšlienka nadobudla po porade prekladateľov v januári 1990. Na preklade sa pracovalo viac ako 17 rokov. Slovenský ekumenický preklad Biblie slávnostne predstavia 10. decembra v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, TASR informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave. Sme, 1.12.2007 Daniel Hevier - O Biblii Moja Biblia Nikdy som si nemyslel, že Bibliu poznám dokonale. Ani len povrchne nie, hoci čítanie z Písma svätého počúvam už roky. A tak som sa rozhodol postúpiť intelektuálne, emocionálne, duchovné, náboženské dobrodružstvo. Prečítať si Starý i Nový zákon. Ešte nie som ani v desatine, ale chcel by som vám podať prvú správu o tomto Čítaní. Prameň, ktorý mám k dispozícii, vyšielpod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona (Rím 1995) a má 2 624 husto vysádzaných strán na žltkastom papieri, ktorý je tenký vzhľadom na hrúbku knihy. A predsa má tento zväzok chrbát široký takmer osem centimetrov. Takéto knihy sa čítajú celý život. Takéto knihy sa nečítajú ako romány. A predsa to chcem skúsiť. Prečítať Bibliu od A po Z. Od prvej strany po poslednú. Kontinuálne. Dúfam, že tak zachytím niečo, čo sa pri fragmentárnom čítaní vytráca. .bez vysvetliviek Na začiatku chcem zdôrazniť, že pre mňa je Biblia svätou Knihou, v ktorej Boh rozpráva Boha prostredníctvom ľudí. Hoci sám je Slovom, definitívnym a nekonečne presným, spoľahol sa na nepresnú krásu ľudského vyjadrovania. Čítať túto Knihu aj ako veľkolepé literárne dielo, ak chcete,arciromán, metaepos, aký nemá v ľudskom čase obdobu, sa mi preto nevidí opovážlivé či rúhavé. Hoci moje vydanie Biblie je plné cenných vysvetliviek, rozhodol som sa zaobísť sa bez nich a spoľahnúť sa na silu Príbehu, ktorý sa predo mnou odvíja. Svätopisci, ktorí napísali Písmo sväté, užívajú obrazný jazyk plný slovných hieroglyfov a ornamentiky, jazyk nasýtený symbolmi a šiframi. Intelektuálna rovina splýva s emocionálnou, metafyzické prestupuje fyzické a fyzikálne. Prvé, čo som pri tomto kontinuálnom čítaní dokázal pomenovať, bol pocit celistvosti, zavŕšenosti, komplexnosti a komplementarity. Slovná látka utkaná zo státisícov detailov, ktorých švy sa dajú priam fyzicky nahmatať, je neporušená a súdržná. Písalo ju niekoľko autorov vzdialených od seba geograficky i časovo, a predsa z nej vanie jeden Duch. Ešte aj zdanlivo si odporujúce výroky do seba zapadajú a navzájom sa dopĺňajú. .dielo siedmich dní Už o prvých vetách knihy Genezis by sa dala napísať rozsiahla rozprava: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami.“ Boh vystupuje zo svojej večnej bezčasovosti a „stvoruje“ (neviem to povedať inak, veď stvoriť nie je tvoriť ani vytvárať) nielen vesmír, svet vyjadrený dvojicou nebo a zem, ale aj čas, keďže sa to odohralo na počiatku. Tým stvoril rozprávanie, a teda aj literatúru, ktorá je produktom času. Nebo a zem vyjadruje nielen dualitu, na ktorú sa nám odteraz bude rozpadať i do ktorej sa bude sceľovať naša existencia, ale zároveň je obrazom dokonalosti. Spojka „však“ naznačuje, akoby Stvoriteľ našiel vo svojom dokonalom diele niečo, čo ho nenapĺň

Vydavateľ Slovenská biblická spoločnosť
Počet strán 1211
Rok vydania 2008
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788085486476
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/25736/biblia-slovensky-ekumenicky-preklad-bez-deuterok
Reálne rozmery táto myšlienka nadobudla po porade prekladateľov v januári 1990. Na preklade sa pracovalo viac ako 17 rokov. Slovenský ekumenický preklad Biblie slávnostne predstavia 10. decembra v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, TASR informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave. Sme, 1.12.2007 Daniel Hevier - O Biblii Moja Biblia Nikdy som si nemyslel, že Bibliu poznám dokonale. Ani len povrchne nie, hoci čítanie z Písma svätého počúvam už roky. A tak som sa rozhodol postúpiť intelektuálne, emocionálne, duchovné, náboženské dobrodružstvo. Prečítať si Starý i Nový zákon. Ešte nie som ani v desatine, ale chcel by som vám podať prvú správu o tomto Čítaní. Prameň, ktorý mám k dispozícii, vyšielpod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona (Rím 1995) a má 2 624 husto vysádzaných strán na žltkastom papieri, ktorý je tenký vzhľadom na hrúbku knihy. A predsa má tento zväzok chrbát široký takmer osem centimetrov. Takéto knihy sa čítajú celý život. Takéto knihy sa nečítajú ako romány. A predsa to chcem skúsiť. Prečítať Bibliu od A po Z. Od prvej strany po poslednú. Kontinuálne. Dúfam, že tak zachytím niečo, čo sa pri fragmentárnom čítaní vytráca. .bez vysvetliviek Na začiatku chcem zdôrazniť, že pre mňa je Biblia svätou Knihou, v ktorej Boh rozpráva Boha prostredníctvom ľudí. Hoci sám je Slovom, definitívnym a nekonečne presným, spoľahol sa na nepresnú krásu ľudského vyjadrovania. Čítať túto Knihu aj ako veľkolepé literárne dielo, ak chcete,arciromán, metaepos, aký nemá v ľudskom čase obdobu, sa mi preto nevidí opovážlivé či rúhavé. Hoci moje vydanie Biblie je plné cenných vysvetliviek, rozhodol som sa zaobísť sa bez nich a spoľahnúť sa na silu Príbehu, ktorý sa predo mnou odvíja. Svätopisci, ktorí napísali Písmo sväté, užívajú obrazný jazyk plný slovných hieroglyfov a ornamentiky, jazyk nasýtený symbolmi a šiframi. Intelektuálna rovina splýva s emocionálnou, metafyzické prestupuje fyzické a fyzikálne. Prvé, čo som pri tomto kontinuálnom čítaní dokázal pomenovať, bol pocit celistvosti, zavŕšenosti, komplexnosti a komplementarity. Slovná látka utkaná zo státisícov detailov, ktorých švy sa dajú priam fyzicky nahmatať, je neporušená a súdržná. Písalo ju niekoľko autorov vzdialených od seba geograficky i časovo, a predsa z nej vanie jeden Duch. Ešte aj zdanlivo si odporujúce výroky do seba zapadajú a navzájom sa dopĺňajú. .dielo siedmich dní Už o prvých vetách knihy Genezis by sa dala napísať rozsiahla rozprava: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami.“ Boh vystupuje zo svojej večnej bezčasovosti a „stvoruje“ (neviem to povedať inak, veď stvoriť nie je tvoriť ani vytvárať) nielen vesmír, svet vyjadrený dvojicou nebo a zem, ale aj čas, keďže sa to odohralo na počiatku. Tým stvoril rozprávanie, a teda aj literatúru, ktorá je produktom času. Nebo a zem vyjadruje nielen dualitu, na ktorú sa nám odteraz bude rozpadať i do ktorej sa bude sceľovať naša existencia, ale zároveň je obrazom dokonalosti. Spojka „však“ naznačuje, akoby Stvoriteľ našiel vo svojom dokonalom diele niečo, čo ho nenapĺň

Ďalšie z kategórie biblie a biblistika