Voda naša každodenná

5 %

Voda naša každodenná

Matulík Jaroslav

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode.

Informácie sú spracované z globálneho hľadiska - na Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracovanie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné)a veľké vodné nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie obdobie rokov 1931-1980 (päťdesiatročie) z profilov asi 385 vodomerných staníc.Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čerpané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 200
Rok vydania 2013
Edícia Svet vedy
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022413473
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21137/voda-nasa-kazdodenna
Informácie sú spracované z globálneho hľadiska - na Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracovanie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné)a veľké vodné nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie obdobie rokov 1931-1980 (päťdesiatročie) z profilov asi 385 vodomerných staníc.Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čerpané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií.

Ďalšie z kategórie geografia