Štatistická ročenka SR 2015 / Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015

5 %

Štatistická ročenka SR 2015 / Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015

kolektív autorov

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácii o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života prevažne za roky 2010-2014. Dôležitou súčasťou komplexného obrazu o Slovensku je aj jeho postavenie v rámci medzinárodného porovnania prostredníctvom vybraných kľúčových štatistických ukazovateľov prezentovaných v samostatnej kapitole.

Štatistické informácie v ročenke sú členené do 32 kapitol. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť publikácie je doplnená o grafickú prezentáciu údajov. Nová kapitola Rodová rovnosť dopĺňa a rozširuje obsah publikácie o štatistické údaje podľa pohlavia, ktoré nie sú zahrnuté v iných kapitolách. Jej súčasťou je metodika a definície k novým ukazovateľom. V kapitole Trh práce prezentujeme výsledky nového doplnkového zisťovania o migrantoch a ich priamych potomkoch. Do kapitoly Poľnohospodárstvo sme zaradili výsledky zo Štrukturálneho zisťovania fariem za rok 2013, vrátane metodických vysvetliviek. Rozsah 682 strán + 16 strán farebnej prílohy. Súčasťou publikácie je CD-ROM.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 682
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022414821
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/89710/statisticka-rocenka-sr-2015-statistical-yearbook-of-the-slovak-republic-2015
Štatistické informácie v ročenke sú členené do 32 kapitol. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť publikácie je doplnená o grafickú prezentáciu údajov. Nová kapitola Rodová rovnosť dopĺňa a rozširuje obsah publikácie o štatistické údaje podľa pohlavia, ktoré nie sú zahrnuté v iných kapitolách. Jej súčasťou je metodika a definície k novým ukazovateľom. V kapitole Trh práce prezentujeme výsledky nového doplnkového zisťovania o migrantoch a ich priamych potomkoch. Do kapitoly Poľnohospodárstvo sme zaradili výsledky zo Štrukturálneho zisťovania fariem za rok 2013, vrátane metodických vysvetliviek. Rozsah 682 strán + 16 strán farebnej prílohy. Súčasťou publikácie je CD-ROM.

Ďalšie z kategórie sociológia