Klinická onkológia a rádioterapia

5 %

Klinická onkológia a rádioterapia

Ľudovít Jurga a kolektív

Z obsahu: I. Všeobecná onkológia Úvod Etiopategenéza zhubných nádorov Biológia nádorovej bunky Epidemiológia zhubných nádorov Prevencia zhubných nádorov Skríning a včasná detekcia medicínsky a spoločensky významných zhubných nádorov Diagnostika, staging a monitorovanie chorých v klinickej onkológii Symptomatologie nádorových onemocnění a akútní stavy v klilnické onkologii Základy rozhodovacích postupov v medicíne a onkológii Zásady Chirurgické léčby zhoubných nádorů Rádioterapia - technika a metodiky Protinádorová rádioterapia Modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie Systémová liečba - protinádorová chemoterapia Endokrinní terapie nádorů Bioterapie nádorů Metodika multimodálnej terapie a podporná liečba v onkológii Komplikácie multimodálnej terapie a podporná liečba v onkológii Posudzovnie liečebnej odpovede a kritériá hodnotenia výsledkov terapie Klinické triály v onkológii Rehabilitácia v klinickej ontológii Psychosociálne aspekty v onkológii II.

Špeciálna onkológia Úvod Hematologická onkológia Mezenchýmové solídne nádory Neuroektodermové a neurogénne nádory Nádory dětského věku Metastázy nádoru neznámé primární lokalizace Register

Vydavateľ SAP
Počet strán 1030
Rok vydania 2000
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 808890871X
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/8841/klinicka-onkologia-a-radioterapia
Špeciálna onkológia Úvod Hematologická onkológia Mezenchýmové solídne nádory Neuroektodermové a neurogénne nádory Nádory dětského věku Metastázy nádoru neznámé primární lokalizace Register

Ďalšie z kategórie medicína