Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus IV. Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425 - 1524)

Rábik Vladimír

Štvrtý diel edície Monumenta Vaticana Slovaciae, ktorého prvá časť sa čitateľovi dostáva do rúk, obsahuje písomnosti z rokov 1424 až 1524 uložené v špecifickom fonde vo Vatikánskom tajnom archíve pod označením Libri formatarum, ktoré svojou povahou patria k slovenským dejinám. Séria uvedených formačných kníh je súčasťou archívneho fondu, ktorý pochádza z Apoštolskej komory – tá mala na starosti ekonomické zázemie úradného chodu Rímskej kúrie.

Z tohto dôvodu preto aj všetky ostatné zväzky, ktoré budú postupne a vo svojom čase publikované v rámci tohto štvrtého dielu Monument, budú okrem svojho špeciálneho titulu niesť aj súhrnné označenie Camera Apostolica. Publikovaný materiál v prítomnom zväzku je výsledok výskumu, realizovaného vo Vatikánskom tajnom archíve v rokoch 2012 až 2013 ako súčasť vedeckého projektu vatikánskeho slovacikálneho výskumu, ktorý v súčasnosti realizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s podporou Slovenského historického ústavu v Ríme pri Trnavskej univerzite, vedeckej súčasti tejto univerzity. Vznik a formovanie takéhoto výskumného zamerania uvedeného vedeckého pracoviska katedry histórie je produktom úsilia prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc., ktorý po dlhé desaťročia upozorňoval na potrebu vatikánskeho výskumu a jeho dôležitosť pre slovenské dejiny. Aj z uvedeného dôvodu teda patrí k najvýznamnejším zameraniam katedry s celoslovenským dosahom. Historická matéria, ktorá je predmetom prítomnej edície, je vo svojej podstate úplne neznámym historickým prameňom, ktorý doteraz ešte nebol spracovaný. Možno konštatovať, že je pritom jeho význam pomerne veľký, pretože obsahuje množstvo historických a topografických reálií. Po veľkom súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 až 1337, ktoré podrobne preskúmal a vo forme novej vedeckej edície publikoval profesor Vincent Sedlák ako prvý diel slovacikálnych Monument, a ktorý nám zatiaľ priniesol najviac informácií o cirkevnej štruktúre na našom území z vatikánskych prameňov, sa práve formačné knihy ukazujú ako ďalší veľmi významný zdroj údajov tohto druhu.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 320
Rok vydania 2015
Jazyk Latinčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080828219
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/87282/monumenta-vaticana-slovaciae-tomus-iv
Z tohto dôvodu preto aj všetky ostatné zväzky, ktoré budú postupne a vo svojom čase publikované v rámci tohto štvrtého dielu Monument, budú okrem svojho špeciálneho titulu niesť aj súhrnné označenie Camera Apostolica. Publikovaný materiál v prítomnom zväzku je výsledok výskumu, realizovaného vo Vatikánskom tajnom archíve v rokoch 2012 až 2013 ako súčasť vedeckého projektu vatikánskeho slovacikálneho výskumu, ktorý v súčasnosti realizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s podporou Slovenského historického ústavu v Ríme pri Trnavskej univerzite, vedeckej súčasti tejto univerzity. Vznik a formovanie takéhoto výskumného zamerania uvedeného vedeckého pracoviska katedry histórie je produktom úsilia prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc., ktorý po dlhé desaťročia upozorňoval na potrebu vatikánskeho výskumu a jeho dôležitosť pre slovenské dejiny. Aj z uvedeného dôvodu teda patrí k najvýznamnejším zameraniam katedry s celoslovenským dosahom. Historická matéria, ktorá je predmetom prítomnej edície, je vo svojej podstate úplne neznámym historickým prameňom, ktorý doteraz ešte nebol spracovaný. Možno konštatovať, že je pritom jeho význam pomerne veľký, pretože obsahuje množstvo historických a topografických reálií. Po veľkom súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 až 1337, ktoré podrobne preskúmal a vo forme novej vedeckej edície publikoval profesor Vincent Sedlák ako prvý diel slovacikálnych Monument, a ktorý nám zatiaľ priniesol najviac informácií o cirkevnej štruktúre na našom území z vatikánskych prameňov, sa práve formačné knihy ukazujú ako ďalší veľmi významný zdroj údajov tohto druhu.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny