Vydavateľ Eddica, spol. s r.o.
Verzia Neskrátená
Dĺžka 13 hod. 8 min.
Zvuk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78751/nemcina-do-ucha-2
Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formous důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“. Z jakých cvičení se skládá audiokniha Němčina do ucha? Slovní zásoba a fráze Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Němčina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli. Vysvětlení gramatiky Němčina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování. Jak správně mluvit Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce. Konverzační fráze a trénink reakce Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky. Porozumění souvislé řeči Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Němčina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abysteihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovati své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření. Obsah: Lekce 1: Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací věta / Tvoření otázky Časování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN Člen určitý a neurčitý Konverzace: Pozdravy, představování Fráze: Předložkové vazby Lekce 2: Skloňování podstatných jmen Přivlastňovací zájmena Konverzace: Určování času Text: Volný čas a koníčky Fráze: Dorozumění Lekce 3: Časování nepravidelných sloves / Rozkazovací způsob Skloňování osobních zájmen Konverzace: Ve městě Text: Praha: Zlatá metropole uprostřed Evropy. Fráze: Omluvy, vyjádření nespokojenosti Lekce 4: Způsobová slovesa Slovesa s odlučitelnou předponou Konverzace: Cestování Text: Comfort Hotel Weißensee. Fráze: Děkování, žádosti, rady Lekce 5: Předložky se 3. Pádem Předložky se 4. pádem Konverzace: V hotelu Text: Letiště Frankfurt Fráze: Cestování letadlem Lekce 6: Předložky se 3. a 4. pádem Zvratná slovesa Konverzace: V restauraci Text: Jíst jako bůh v Německu Fráze: Osobní údaje Lekce 7: Skloňování přídavných jmen Přídavné jméno a podstatné jméno bez členu / Stupňování přídavných jmen Konverzace: Nakupování Text: Srdečně vítejte na ostrově Fráze: Názvy obchodů Lekce 8: Slovesné předložkové vazby – slovní zásoba Sloveso WERDEN a vyjádření změny stavu / Budoucí čas Konverzace: Denní program Text: Vysněný princ nebo princezna pouhým klikem myši? Fráze: Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu Lekce 9: Minulý čas pravidelných (slabých) sloves Minulý čas nepravidelných (silných) sloves Konverzace: V práci Text: Povolání: Samostatná překladatelka. Jazykový servis jako obchodní nápad. Fráze: Banka/Směnárna Lekce 10: Souvětí a pravidla tvoření vedlejších vět – procvičovací věty Trpný rod – slovní zásoba Infinitivní konstrukce – infinitiv s ZU a bez ZU – slovní zásoba Konverzace: U lékaře Text: Když jsem byl nemocný. Fráze: Na policii Fráze – když se potřebujete rychle domluvit, potřebujete hlavně fráze. Jak si zarezervovat pokoj, jak se zeptat na cestu, co říci v případě dopravní nehody – s tím vším se můžete seznámit v sekci fráze, díky které se rychleji a snadněji domluvíte.

Ďalšie z kategórie iné