Francouzština do ucha

kolektív autorov

Francouzština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě „drilu“.

Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství příkladových vět. Audiokniha Francouzština do ucha je vhodná, jak pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů. Obsah: Psaná podoba francouzštiny a francouzská výslovnost Číslovky, číselné řady a letopočty Rod podstatných jmen ,člen určitý, neurčitý a dělivý, množné číslo, osobní zájmena nesamostatná, tykání a vykání, nepravidelné sloveso etre - být Tvoření otázky, tázací zájmena a příslovce, rod, množné číslo a stupňování přídavných jmen Zájmena přivlastňovací a zájmena ukazovací, nepravidelné sloveso avoir - mít Časování pravidelných sloves, I, II. a III slovesná třída Časování nepravidelných sloves - nepravidelná slovesa aller – jít, jet dire - říct, prendre – brát, vzít, dát si partir – odejít, odjet, odcestovat, savoir – vědět, umět Časování zvratných sloves - zvratná slovesa ve francouzštině-slovesa s’appeler – jmenovat se, se laver – mýtse, se présenter – představit se a nepravidelná slovesa faire – dělat, věnovat se něčemu, sortir – odejít, vyjít si, vyjet, vycházet, pouvoir – moci, recevoir – dostat, obdržet, přijmout, venir – přicházet, přijít, přijíždět Příslovce a jejich stupňování - pravidelné a nepravidelné tvoření příslovcí, zájmenná příslovce en, y, nepravidelná slovesa connaître – znát, poznat, devoir – muset, dlužit, mettre – dát, položit, nasadit si, obléknout si, vouloir – chtít, vyžadovat, boire – pít Vyjádření pádových vztahů Předložkové vazby - nejběžnější slovesné vazby s předložkou a nepravidelná slovesa vivre – žít, voir – vidět, tenir – držet, peindre – malovat, natírat, envoyer – posílat Rozkazovací způsob - pravidelné a nepravidelné tvoření a tvoření záporu, nepravidelná slovesa conduire – řídit, vést, zavést, dovést, courir – běhat, běžet,dormir – spát, lire – číst, ouvrir – otevírat Přítomný čas, přítomný čas průběhový, nepravidelná slovesa vendre – prodat, prodávat, suivre – sledovat, následovat, pronásledovat, řídit se, servir – sloužit, obsluhovat, servírovat cuire – vařit, péct, vaincre – vítězit Budoucí čas - blízká budoucnost, jednoduchý budoucí čas, nepravidelné tvary jednoduchého budoucího času, nepravidelná slovesa s’asseoir – sednout si, battre – bít, mlátit, porazit, klepat croire – věřit, payer – platit rendre – vracet, vrátit, poslat zpět, odevzdat Minulý čas - minulý čas ve francouzštině, blízká minulost, nepravidelná slovesa écrire – psát, napsat, naître – rodit se, vznikat, rire – smát se, attendre – čekat, répondre - odpovědět Minulý složený čas - tvoření minulého času složeného a jeho používání, příčestí minulé u nepravidelných sloves, minulý čas složený u zvratných sloves Imperfektum - tvoření imperfekta a jeho používání, imperfektum zvratných a nepravidelných sloves, rozdíl v používání imperfekta a složeného minulého času Podmiňovací způsob - tvoření podmiňovacího způsobu přítomného, nepravidelná slovesa a tvary podmiňovacího způsobu, používání podmiňovacího způsobu přítomného Subjunktiv - pravidelné a nepravidelné tvoření subjunktivu, nejčastější výrazy, po kterých následuje subjunktiv Trpný rod - trpný rod ve francouzštině, plusquamperfektum, podmínkové věty Názvy konverzačních témat: Stravování Cestování Sport a hry Hotel Hudba a literatura Film a divadlo Rodina U lékaře, lidské tělo Masmédia Lidské vlastnosti Stát, vláda, politika Počasí Město Práce, povolání Telefonování Pozdravy, představování Nakupování Dotazy na cestu Zeměpis Hovorová a lidová francouzština

Na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
10,95 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Eddica
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 9 hod. 12 min.
Zvuk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78748/francouzstina-do-ucha
Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství příkladových vět. Audiokniha Francouzština do ucha je vhodná, jak pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů. Obsah: Psaná podoba francouzštiny a francouzská výslovnost Číslovky, číselné řady a letopočty Rod podstatných jmen ,člen určitý, neurčitý a dělivý, množné číslo, osobní zájmena nesamostatná, tykání a vykání, nepravidelné sloveso etre - být Tvoření otázky, tázací zájmena a příslovce, rod, množné číslo a stupňování přídavných jmen Zájmena přivlastňovací a zájmena ukazovací, nepravidelné sloveso avoir - mít Časování pravidelných sloves, I, II. a III slovesná třída Časování nepravidelných sloves - nepravidelná slovesa aller – jít, jet dire - říct, prendre – brát, vzít, dát si partir – odejít, odjet, odcestovat, savoir – vědět, umět Časování zvratných sloves - zvratná slovesa ve francouzštině-slovesa s’appeler – jmenovat se, se laver – mýtse, se présenter – představit se a nepravidelná slovesa faire – dělat, věnovat se něčemu, sortir – odejít, vyjít si, vyjet, vycházet, pouvoir – moci, recevoir – dostat, obdržet, přijmout, venir – přicházet, přijít, přijíždět Příslovce a jejich stupňování - pravidelné a nepravidelné tvoření příslovcí, zájmenná příslovce en, y, nepravidelná slovesa connaître – znát, poznat, devoir – muset, dlužit, mettre – dát, položit, nasadit si, obléknout si, vouloir – chtít, vyžadovat, boire – pít Vyjádření pádových vztahů Předložkové vazby - nejběžnější slovesné vazby s předložkou a nepravidelná slovesa vivre – žít, voir – vidět, tenir – držet, peindre – malovat, natírat, envoyer – posílat Rozkazovací způsob - pravidelné a nepravidelné tvoření a tvoření záporu, nepravidelná slovesa conduire – řídit, vést, zavést, dovést, courir – běhat, běžet,dormir – spát, lire – číst, ouvrir – otevírat Přítomný čas, přítomný čas průběhový, nepravidelná slovesa vendre – prodat, prodávat, suivre – sledovat, následovat, pronásledovat, řídit se, servir – sloužit, obsluhovat, servírovat cuire – vařit, péct, vaincre – vítězit Budoucí čas - blízká budoucnost, jednoduchý budoucí čas, nepravidelné tvary jednoduchého budoucího času, nepravidelná slovesa s’asseoir – sednout si, battre – bít, mlátit, porazit, klepat croire – věřit, payer – platit rendre – vracet, vrátit, poslat zpět, odevzdat Minulý čas - minulý čas ve francouzštině, blízká minulost, nepravidelná slovesa écrire – psát, napsat, naître – rodit se, vznikat, rire – smát se, attendre – čekat, répondre - odpovědět Minulý složený čas - tvoření minulého času složeného a jeho používání, příčestí minulé u nepravidelných sloves, minulý čas složený u zvratných sloves Imperfektum - tvoření imperfekta a jeho používání, imperfektum zvratných a nepravidelných sloves, rozdíl v používání imperfekta a složeného minulého času Podmiňovací způsob - tvoření podmiňovacího způsobu přítomného, nepravidelná slovesa a tvary podmiňovacího způsobu, používání podmiňovacího způsobu přítomného Subjunktiv - pravidelné a nepravidelné tvoření subjunktivu, nejčastější výrazy, po kterých následuje subjunktiv Trpný rod - trpný rod ve francouzštině, plusquamperfektum, podmínkové věty Názvy konverzačních témat: Stravování Cestování Sport a hry Hotel Hudba a literatura Film a divadlo Rodina U lékaře, lidské tělo Masmédia Lidské vlastnosti Stát, vláda, politika Počasí Město Práce, povolání Telefonování Pozdravy, představování Nakupování Dotazy na cestu Zeměpis Hovorová a lidová francouzština

Ďalšie z kategórie iné