Italština do ucha

kolektív autorov

Italština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě „drilu“.

Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství příkladových vět. Audiokniha Italština do ucha je vhodná, jak pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů. Obsah: Rod podstatných jmen / Člen přídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání. Množné číslo / Přídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Příslovce místa / Vazba ce a ci sono / Slovesa I. třídy / Tázací zájmena / Zvolací věty Číslovky Časování sloves II. slovesné třídy / Přehled předložek / Předložky se členem / Výrazy alcuni - qualche, gia - non piu Slovesa III. slovesné třídy / Výrazy množství / Slovesa říct, dělat / Dělat + infinitiv Zájmena přivlastňovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vědět, přijít Příslovce a přídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset Osobní zájmena / Zájmenná částice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen před slovesem / Slovesa dát, zdát s Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se něco udělat Zájmenná částice ci / Rozkazovací způsob / Slovesa vybrat si, držet Budoucí čas / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se Podmiňovací způsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko,ten stejný / Slovesa sedět, nastoupit Krácení vedlejších vět / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout Minulý čas složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat Minulý čas složený u sloves s pomocným essere / Shoda příčestí minulého u zvratných sloves / Slovesa zůstat, zemřít Shoda příčestí minulého s předmětem přímým / Přípony / Sloveso táhnout Imperfektum / Předminulý čas / Souslednost časů / Nepřímá řeč / Ženský rod na -ttrice, -essa / Sloveso pokládat Trpný rod / Předminulý čas / Slovesa sbírat, shromažďovat, přeložit Konjunktiv / Souslednost časů v konjunktivu / Podmínková souvětí Názvy konverzačních témat Jídlo Cestování Sport a hry Hotel Hudba / Literatura Film a divadlo Rodina U lékaře / Lidské tělo Masmédia Vlastnosti Stát / Vláda / Politika Čas / Počasí Město Práce / Povolání Telefonování Pozdravy / Představování Obchod / Nakupování Ptaní se na cestu Zeměpi Zimní dovolená v Itálii

Na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
10,95 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Eddica
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 8 hod. 13 min.
Zvuk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78750/italstina-do-ucha
Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství příkladových vět. Audiokniha Italština do ucha je vhodná, jak pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů. Obsah: Rod podstatných jmen / Člen přídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání. Množné číslo / Přídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Příslovce místa / Vazba ce a ci sono / Slovesa I. třídy / Tázací zájmena / Zvolací věty Číslovky Časování sloves II. slovesné třídy / Přehled předložek / Předložky se členem / Výrazy alcuni - qualche, gia - non piu Slovesa III. slovesné třídy / Výrazy množství / Slovesa říct, dělat / Dělat + infinitiv Zájmena přivlastňovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vědět, přijít Příslovce a přídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset Osobní zájmena / Zájmenná částice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen před slovesem / Slovesa dát, zdát s Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se něco udělat Zájmenná částice ci / Rozkazovací způsob / Slovesa vybrat si, držet Budoucí čas / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se Podmiňovací způsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko,ten stejný / Slovesa sedět, nastoupit Krácení vedlejších vět / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout Minulý čas složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat Minulý čas složený u sloves s pomocným essere / Shoda příčestí minulého u zvratných sloves / Slovesa zůstat, zemřít Shoda příčestí minulého s předmětem přímým / Přípony / Sloveso táhnout Imperfektum / Předminulý čas / Souslednost časů / Nepřímá řeč / Ženský rod na -ttrice, -essa / Sloveso pokládat Trpný rod / Předminulý čas / Slovesa sbírat, shromažďovat, přeložit Konjunktiv / Souslednost časů v konjunktivu / Podmínková souvětí Názvy konverzačních témat Jídlo Cestování Sport a hry Hotel Hudba / Literatura Film a divadlo Rodina U lékaře / Lidské tělo Masmédia Vlastnosti Stát / Vláda / Politika Čas / Počasí Město Práce / Povolání Telefonování Pozdravy / Představování Obchod / Nakupování Ptaní se na cestu Zeměpi Zimní dovolená v Itálii

Ďalšie z kategórie iné