Foreign Policy of the Slovak Republic. The Impact of Socio-cultural and Institut

5 %

Foreign Policy of the Slovak Republic. The Impact of Socio-cultural and Institut

Marušiak Juraj, Poláčková Zuzana a kolektív

Autori prezentovanej publikácie sa zameriavajú predovšetkým na analýzu jednotlivých aspektov pôsobenia štátnych a nadnárodných inštitúcií v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. Publikácia analyzuje ich vplyv na formulovanie dlhodobých koncepcií zahraničnej politiky jednotlivých štátov ako aj na dosahovanie jej cieľov a aktuálne kroky.

Popri vnútropolitických aspektoch kreovania zahraničnej politiky bolo predmetom vedeckého záujmu autorov aj zhodnotenie postavenia štátov a ich zahraničnej politiky v podmienkach prehlbujúcich sa globalizačných a integračných procesov, v tomto prípade štúdie berú do úvahy aj nestabilné mocenské a ekonomické pomery v globálnom systéme medzinárodných vzťahov. V tomto kontexte sa autori sústredili na nasledovné teoretické problémy spojené s kvalitatívnou analýzou zahraničnej politiky a štátneho záujmu v komplexnom a štruktúrovanom prostredí medzinárodných vzťahov. Pod analýzou chápu nielen potrebné rozdelenie zahraničnej politiky na jej súčasti, koncepty a procesy, skúmanie vplyvov rôznych prostredí, ale aj ten fakt, že zahraničná politika má psychologickú dimenziu. Dopĺňanie sa, resp. vzájomná interakcia medzi domácimi a zahraničnými aktérmi na jednej strane, a spôsobom ich jednania na strane druhej, je vlastne v abstraktnomslova zmysle obsahom zahraničnej politiky. V rámci jej analýzy sa autori pokúsili postrehnúť hlbší zámer, ktorý sa skrýva pod povrchom zahranično-politických koncepcií a definovať akým spôsobom sa aktéri vyvíjajú počas vzájomnej interakcie. The authors of presented publication are focused primarily on the analysis of partial aspects of the activity of civil, state and supranational institutions in the field of foreign policy and international relations. The studies examined their impact both on theformulation of a long-term foreign policy vision of individual countries and on the actual pursuit and accomplishment of its objectives. The presented publication takes into account also the volatility of power and economic conditions in the globalsystem of international relations. In this context, the authors focused on the following theoretical problems associated with the qualitative analysis of foreign policy and national interest in complex and structured environment of international relations. Their analysis is conceptualized not only in terms of dissecting foreign policy into its components, concepts and processes as well as effects of different environments, but also with regard to its psychological dimension. Complementarity of and interaction between domestic and foreign actors on the one hand and their behavior on the other is actually the subject matter of foreign policy. In their analysis, the authors attempted to reveal a deeper purpose behind the foreign policy concepts and to define how the actors involved mature in the process of their interaction.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 240
Rok vydania 2013
Jazyk Angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022413053
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/6278/foreign-policy-of-the-slovak-republic-the-impact
Popri vnútropolitických aspektoch kreovania zahraničnej politiky bolo predmetom vedeckého záujmu autorov aj zhodnotenie postavenia štátov a ich zahraničnej politiky v podmienkach prehlbujúcich sa globalizačných a integračných procesov, v tomto prípade štúdie berú do úvahy aj nestabilné mocenské a ekonomické pomery v globálnom systéme medzinárodných vzťahov. V tomto kontexte sa autori sústredili na nasledovné teoretické problémy spojené s kvalitatívnou analýzou zahraničnej politiky a štátneho záujmu v komplexnom a štruktúrovanom prostredí medzinárodných vzťahov. Pod analýzou chápu nielen potrebné rozdelenie zahraničnej politiky na jej súčasti, koncepty a procesy, skúmanie vplyvov rôznych prostredí, ale aj ten fakt, že zahraničná politika má psychologickú dimenziu. Dopĺňanie sa, resp. vzájomná interakcia medzi domácimi a zahraničnými aktérmi na jednej strane, a spôsobom ich jednania na strane druhej, je vlastne v abstraktnomslova zmysle obsahom zahraničnej politiky. V rámci jej analýzy sa autori pokúsili postrehnúť hlbší zámer, ktorý sa skrýva pod povrchom zahranično-politických koncepcií a definovať akým spôsobom sa aktéri vyvíjajú počas vzájomnej interakcie. The authors of presented publication are focused primarily on the analysis of partial aspects of the activity of civil, state and supranational institutions in the field of foreign policy and international relations. The studies examined their impact both on theformulation of a long-term foreign policy vision of individual countries and on the actual pursuit and accomplishment of its objectives. The presented publication takes into account also the volatility of power and economic conditions in the globalsystem of international relations. In this context, the authors focused on the following theoretical problems associated with the qualitative analysis of foreign policy and national interest in complex and structured environment of international relations. Their analysis is conceptualized not only in terms of dissecting foreign policy into its components, concepts and processes as well as effects of different environments, but also with regard to its psychological dimension. Complementarity of and interaction between domestic and foreign actors on the one hand and their behavior on the other is actually the subject matter of foreign policy. In their analysis, the authors attempted to reveal a deeper purpose behind the foreign policy concepts and to define how the actors involved mature in the process of their interaction.

Ďalšie z kategórie politológia