Flóra Slovenska VI/3

5 %

Flóra Slovenska VI/3

Goliašová Kornélia, Michalková Eleonóra (eds.)

Do zväzku Flóra Slovenska VI/3 sa spracovali opisy všetkých rodov a druhov čeľadí Aizoaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Nyctaginaceae, Phytolacaceae a Portulacaceae, zostavili sa kľúče na ich určenie v slovenskom a anglickom jazyku, spracoval sa aktuálny výskyt väčšiny taxónov a skompletizoval sa rukopis zväzku, ktorý bol prijatý do tlače na redakčné spracovanie. V rámci najvýznamnejších výsledkov revízie polymorfných skupín sa pri Cerastium pumilum agg. objasnila taxonomická a chorologická problematika skupiny v strednej Európe, pri C. arvense agg. sa vyriešila problematika distribúcie diploidných a tetraploidných cytotypov v Západných Karpatoch a pri druhu Minuartia glomerata sa vyčlenil a opísal nový poddruh pre vedu M. glomerata subsp. pannonica. Dokončil sa výskum skupiny Cyclamen purpurascens s. l. z celého európskeho areálu. Zistilo sa päť relatívne slabo geneticky diferencovaných sublínií, ktoré sú pravdepodobne výsledkom evolúcie druhu počas a po poslednom zaľadnení.

Morfologické analýzy naznačili istý stupeň diferenciácie populácií zo Západných Karpát, Álp, pohoria Jura a Dinaridy, avšak nie je dostatočný pre klasifikáciu na druhovej alebo poddruhovej úrovni. Z karyologického hľadiska sú všetky skúmané populácie diploidné a vykazujú minimálnu variabilitu v absolútnom obsahu DNA. V rode Viola sa vyhodnotila morfologická, karyologická a molekulárna variabilita populácií Viola suavis s. l. zo západnej časti Balkánskeho polostrova. Na študovanom území sa rozlíšili dva endemické poddruhy - poddruh známy už v minulosti V. suavis subsp. adriatica a nový poddruh pre vedu V. suavis subsp. austrodalmatica. Dokončila sa tvorba Databázy flóry Slovenska (DataFloS), je verejne prístupná na stránke www.dataflos.sav.sk a zatiaľ sa v nej nachádza cca 100 000 údajov o cievnatých rastlinách.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 711
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022412322
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/6263/flora-slovenska-vi3
Morfologické analýzy naznačili istý stupeň diferenciácie populácií zo Západných Karpát, Álp, pohoria Jura a Dinaridy, avšak nie je dostatočný pre klasifikáciu na druhovej alebo poddruhovej úrovni. Z karyologického hľadiska sú všetky skúmané populácie diploidné a vykazujú minimálnu variabilitu v absolútnom obsahu DNA. V rode Viola sa vyhodnotila morfologická, karyologická a molekulárna variabilita populácií Viola suavis s. l. zo západnej časti Balkánskeho polostrova. Na študovanom území sa rozlíšili dva endemické poddruhy - poddruh známy už v minulosti V. suavis subsp. adriatica a nový poddruh pre vedu V. suavis subsp. austrodalmatica. Dokončila sa tvorba Databázy flóry Slovenska (DataFloS), je verejne prístupná na stránke www.dataflos.sav.sk a zatiaľ sa v nej nachádza cca 100 000 údajov o cievnatých rastlinách.

Ďalšie z kategórie botanika