Úvod do politologie

5 %

Úvod do politologie

Dočekalová Pavla, Švec Kamil (ed.)

Ak chceme zaradiť politológiu do systému vied, potrebujeme najprv definovať nielen politológiu samotnú, ale predovšetkým potrebujeme vymedziť jej obsah. Vo všeobecnosti sa politológia definuje jako spoločenská veda o politike, resp. o štátnej moci, tiež sa označuje jako štátoveda. Ešte ťažšie je však vymedziť predmet politológie, a to najmä vzhľadom na jej rozsah, obsah a členitosť.

V širšom ponímaní sa chápe ako súhrn poznatkov o spoločenskom živote predovšetkým s ohľadom na moc, v užšom ponímaní je sa moc absolutizuje. Základná definícia hovorí, že je to veda o politike. Ale politika alebo politické systémy sa v každej krajine vzájomne odlišujú. Existencia národných špecifík sa odráža v rozdielnych reáliach jednotlivých krajín a následne aj v rôznych teoretických koncepciách a prístupoch k predmetu politológie. Kedže politológia nie je exaktná veda, každý prístup nachádza odozvu a ukazuje udalosti pod prizmou subjektívneho videnia. Politológia patrí medzi spoločenské vedy. Je to relatívne mladá veda, ktorej existencia sa datuje od roku 1957. Vyčlenila sa z filozofie. Najviac vztyčných bodov nechádza s týmito disciplínami: • História • Filozofia • Právo • Ekonómia

Vydavateľ Grada Publishing
Počet strán 264
Rok vydania 2010
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788024729404
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/60279/uvod-do-politologie
V širšom ponímaní sa chápe ako súhrn poznatkov o spoločenskom živote predovšetkým s ohľadom na moc, v užšom ponímaní je sa moc absolutizuje. Základná definícia hovorí, že je to veda o politike. Ale politika alebo politické systémy sa v každej krajine vzájomne odlišujú. Existencia národných špecifík sa odráža v rozdielnych reáliach jednotlivých krajín a následne aj v rôznych teoretických koncepciách a prístupoch k predmetu politológie. Kedže politológia nie je exaktná veda, každý prístup nachádza odozvu a ukazuje udalosti pod prizmou subjektívneho videnia. Politológia patrí medzi spoločenské vedy. Je to relatívne mladá veda, ktorej existencia sa datuje od roku 1957. Vyčlenila sa z filozofie. Najviac vztyčných bodov nechádza s týmito disciplínami: • História • Filozofia • Právo • Ekonómia

Ďalšie z kategórie politológia