Existenciály I

5 %

na sklade

Existenciály I

Chrobáková Repar Stanislava

Texty zachytávajú desaťročie 1991 - 2001, "konštanty" i "premenné" v myslení našich pozoruhodných osobností, ale aj vo verejnom a inštitucionálnom živote po r. 1989, pričom literatúra a kultúra stoja v popredí ich záujmu. Rozhovory sú nielen osviežujúcim čítaním, ale aj správou, pestrou názorovou paletou, ktorá k nám prichádza z prvého desaťročia slobodného života na Slovensku, - a sú predovšetkým stále platným podnetom na zamyslenie. Kniha Existenciály I, ktorá nie náhodou vychádza dvadsaťpäť rokov poNovembri 1989, ponúka vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia (konkrétne v rokoch 1991 – 2001) pre redakcie a rubriky literárnych časopisov a niektorých novín. Špecifickú váhu majú v knihe profilové rozhovory, ktoré okrem otázok súvisiacich priamo s umeleckými textami, literatúrou a literárnou vedou zachytávajú aj „znamenia doby“, podmienky, v ktorých literatúra v 90. rokoch existovala, celkovú spoločenskú atmosféru napoli vzdelávania a kultúry, u starších opytovaných aj vývinovú problematiku niektorých fenoménov a – v neposlednom rade – ich osobnú názorovú genealógiu či existenciálne zrenie. Rozhovory so spisovateľmi a spisovateľkami, literárnymi vedcami a vedkyňami dopĺňa niekoľko rozhovorov s osobnosťami z oblasti ďalších spoločenských vied (história, etnografia, jazykoveda), v jednom prípade aj z oblasti umelej inteligencie a nových technológií (kybernetika).

Protagonistov a protagonistiek zaradených do tejto knihy je spolu dvadsaťdeväť, niektorí z nich sú zastúpení dvoma alebo tromi rozhovormi.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Renesans
Počet strán 406
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
EAN 9788089402762
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/6024/existencialy-i-kniha-rozhovorov-s-osobnostami-ni
Protagonistov a protagonistiek zaradených do tejto knihy je spolu dvadsaťdeväť, niektorí z nich sú zastúpení dvoma alebo tromi rozhovormi.

Ďalšie z kategórie literatúra, literárna veda