Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique

5 %

Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique

Štichauer Jaroslav

Kniha se ve 24 kapitolách zabývá vybranými problémy tvoření slov v předklasické a klasické francouzštině 16. a 17. století. V první části se autor věnuje některým teoretickým otázkám (problematika periodizace, lexikalizace, jazyková norma, morfologická produktivita, teorie optimality a její využití v diachronní morfologii, aj.), ve druhé je několik studií zaměřeno na konkrétní slovotvorné typy (nominalizace na -ment, -ance,-aison, problematika kolektivních substantiv na -age, aj.) a konkrétní historie určitých slov (adjektiv tvořená od matin-, slova odvozovaná od základu assassin- aj.). Třetí část analyzuje francouzsko-španělský slovník Jeana Palleta a postoj jazykových „pozorovatelů“ 17. století k slovotvorbě. Le volume aborde, en 24 chapitres, un choix de problemes liés a la formation des mots en français préclassique et classique.

Dans la premiere partie, l’auteur analyse un certain nombre de questions a portée théorique (périodisation, lexicalisation, norme linguistique, productivité morphologique, théorie de l’optimalité et son utilisation en morphologie diachronique, etc.). Les études de la deuxieme partie se focalisent sur des patrons dérivationnels concrets (nominalisations en -ment, -ance, -aison, évolution des noms collectifs en -age, etc.) et sur l’histoire de quelques mots concrets (adjectifs et noms formés, respectivement, a partir des bases matin- et assassin-, etc.). La troisieme partie comprend une étude consacrée aux aspects morpholexicaux du dictionnaire français-espagnol de Jean Pallet et une autre qui aborde l’attitude des remarqueurs du XVIIe siecle vis-a-vis de la formation des mots.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Karolinum
Počet strán 204
Rok vydania 2014
Jazyk Francúzština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788024625515
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/5941/etudes-sur-la-formation-des-mots-en-francais-precl
Dans la premiere partie, l’auteur analyse un certain nombre de questions a portée théorique (périodisation, lexicalisation, norme linguistique, productivité morphologique, théorie de l’optimalité et son utilisation en morphologie diachronique, etc.). Les études de la deuxieme partie se focalisent sur des patrons dérivationnels concrets (nominalisations en -ment, -ance, -aison, évolution des noms collectifs en -age, etc.) et sur l’histoire de quelques mots concrets (adjectifs et noms formés, respectivement, a partir des bases matin- et assassin-, etc.). La troisieme partie comprend une étude consacrée aux aspects morpholexicaux du dictionnaire français-espagnol de Jean Pallet et une autre qui aborde l’attitude des remarqueurs du XVIIe siecle vis-a-vis de la formation des mots.

Ďalšie z kategórie francúzština