Ekológia ľudských kognícií

5 %

Ekológia ľudských kognícií

Kusá Daniela (ed.)

Texty Ekológie ľudských kognícií ponúkajú pohľady do zákulisia úvah a polemík, ktoré sa vynorili v súčasných koncepciách kognitívnych vied. Tie kladú otázky o schopnostiach druhu homo sapiens nielen chápať realitu, ale ju aj vytvárať - prípadne ju dokonca vylučovať.

Hlavná myšlienková línia predložených štúdií sa teda týka jedinečných realít, v ktorých sa ľudská myseľ prejavuje a do tvorby ktorých sa ľudská myseľ aj zapája. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú výsostne ľudskými doménami ľudského poznávania - inteligenciou a jej stratégiami (Miroslav Marcelli), racionalitou a logikou hovorovej reči (Daniela Kusá), jazykomako evolučnou adaptáciou (Jana Bašnáková), kognitívnymi a emočnými stránkami empatie (Vladimíra Čavojová), etikou autonómnosti v sieti morálnych noriem (Miroslav Popper). Otvára sa tým priestor na konkurenčné označenia homo sapiens, ako sú homo interagensči homo reciprocans. Z takto nastavenej optiky na skúmanie ekológie ľudských kognícií sa odvíjajú myšlienky presahujúce tradíciou vymedzené disciplíny, ktoré sú pôvodným odborným zázemím autorov jednotlivých textov, teda filozofie a psychológie. Ekologické pohľady totiž prinášajú, a v konečnom dôsledku vyžadujú, priepustnosť hraníc, kde nejde o prestíž istého vedného odboru.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 164
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022412223
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/5701/ekologia-ludskych-kognicii
Hlavná myšlienková línia predložených štúdií sa teda týka jedinečných realít, v ktorých sa ľudská myseľ prejavuje a do tvorby ktorých sa ľudská myseľ aj zapája. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú výsostne ľudskými doménami ľudského poznávania - inteligenciou a jej stratégiami (Miroslav Marcelli), racionalitou a logikou hovorovej reči (Daniela Kusá), jazykomako evolučnou adaptáciou (Jana Bašnáková), kognitívnymi a emočnými stránkami empatie (Vladimíra Čavojová), etikou autonómnosti v sieti morálnych noriem (Miroslav Popper). Otvára sa tým priestor na konkurenčné označenia homo sapiens, ako sú homo interagensči homo reciprocans. Z takto nastavenej optiky na skúmanie ekológie ľudských kognícií sa odvíjajú myšlienky presahujúce tradíciou vymedzené disciplíny, ktoré sú pôvodným odborným zázemím autorov jednotlivých textov, teda filozofie a psychológie. Ekologické pohľady totiž prinášajú, a v konečnom dôsledku vyžadujú, priepustnosť hraníc, kde nejde o prestíž istého vedného odboru.

Ďalšie z kategórie filozofia