Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín

5 %

Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín

Ferko Tibor

Publikácia na 870 stranách predstavuje prvé syntetické dejiny divadla v meste v súvislostiach s udalosťami, ktoré zodpovedajú vývojovej logike politických a spoločenských premien mesta na pozadí toho, čím a ako žil i čo tvoril okolitý svet. Publikácia sa stala kronikou pohybov v dejinách kultúry mesta, pritom od stredoveku rekonštruuje jej pôsobenie aj v kultúrnych centrách za hranicami Rakúsko-Uhorska.

Súčasne archivuje v pamäti mesta jeho významnú multikultúrnu minulosť. Autor súbežne s divadelným životom zaznamenal aktuálne dejinné udalosti v medzinárodnom kontexte. Dejiny divadla a divadelného života sú v publikácii komponované do piatich chronologických častí. Každý kalendárny segment uvádza autor pôvodnou historickou štúdiou. Úvodná kapitola informuje o začiatkoch divadelných prejavov v nemeckom jazyku od roku 1557 po rok 1816, vtedy začínajú dejiny divadelných predstavení v maďarskom jazyku. Nasledujúca kapitola sa sústredila na maďarské divadlo v prerušovaných cykloch, keď do roku 1836 v meste hrali výlučne len nemecké divadelné spoločnosti alebo sa striedali s maďarskými. Sto rokov maďarského divadla trvalo do roku 1918. V rokoch 1919 – 1938 sa vystriedali v miestnom divadle spoločnosti troch národných divadelných kultúr. Prirodzene tak vznikala konfrontácia nielen umelecká, ale často aj politická, ako to vystihujú aj paralelne uvádzané dobové dokumenty a materiály. Osobitnú kapitolu venuje autor košickému divadlu Proletkultu 1920 -1921. Samostatnú kapitolu napísal autor o divadle a politických udalostiach v období maďarského interregna 1938 – 1945. Súčasťou publikácie o divadelnom živote v Košiciach sa stala chronológia uvádzania hier Williama Shakespeara od roku 1781 – 1833 najprv v nemeckej, neskôr v maďarskej, českej a slovenskej reči. Popri shakespearovskej divadelnej tradícii v Košiciach sa rekapitulujú aj edície a inscenácie diel J. P. Moliera. Príslušná literatúra a editované zdroje tvoria záverečnú časť textovej časti. Príloha pod názvom Dokumenty a fotografie umožňuje nahliadnuť do archiválií a na stránky dobovej tlače, ktoré sú uložené v domácich a zahraničných archívoch. Tibor Ferko, narodil sa 2. 4. 1932 v Košiciach. Absolvent štúdia teatrológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Novinár, v r. 1967 – 1968 vedúci umeleckého programu košického štúdia Slovenskej televízie. Po r. 1969 striedal post dramaturga a robotnícke povolania. Od r. 1976 dramaturg činohry Štátneho divadla Košice. V rokoch 1990 – 2000 zahraničný spravodajca denníka Národná obroda v Budapešti, zástupca šéfredaktora denníka Slovenský východ, vedúci redaktor Sme na východe, prílohy denníka Sme, šéfredaktor dvojtýždenníka Euroreport. Od r. 2002 externý dramaturg. Prekladá z češtiny, ruštiny a maďarčiny. Autor románového triptychu, dramatických textov a televíznych scenárov. V slovenských periodikách publikuje články, glosy a eseje, v teatrologickej tlači kritiky a štúdie z divadelnej teórie a dejín.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Equilibria
Počet strán 872
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081431944
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/5144/divadelne-letopisy-mesta-cassa-caschau-kassa-ko
Súčasne archivuje v pamäti mesta jeho významnú multikultúrnu minulosť. Autor súbežne s divadelným životom zaznamenal aktuálne dejinné udalosti v medzinárodnom kontexte. Dejiny divadla a divadelného života sú v publikácii komponované do piatich chronologických častí. Každý kalendárny segment uvádza autor pôvodnou historickou štúdiou. Úvodná kapitola informuje o začiatkoch divadelných prejavov v nemeckom jazyku od roku 1557 po rok 1816, vtedy začínajú dejiny divadelných predstavení v maďarskom jazyku. Nasledujúca kapitola sa sústredila na maďarské divadlo v prerušovaných cykloch, keď do roku 1836 v meste hrali výlučne len nemecké divadelné spoločnosti alebo sa striedali s maďarskými. Sto rokov maďarského divadla trvalo do roku 1918. V rokoch 1919 – 1938 sa vystriedali v miestnom divadle spoločnosti troch národných divadelných kultúr. Prirodzene tak vznikala konfrontácia nielen umelecká, ale často aj politická, ako to vystihujú aj paralelne uvádzané dobové dokumenty a materiály. Osobitnú kapitolu venuje autor košickému divadlu Proletkultu 1920 -1921. Samostatnú kapitolu napísal autor o divadle a politických udalostiach v období maďarského interregna 1938 – 1945. Súčasťou publikácie o divadelnom živote v Košiciach sa stala chronológia uvádzania hier Williama Shakespeara od roku 1781 – 1833 najprv v nemeckej, neskôr v maďarskej, českej a slovenskej reči. Popri shakespearovskej divadelnej tradícii v Košiciach sa rekapitulujú aj edície a inscenácie diel J. P. Moliera. Príslušná literatúra a editované zdroje tvoria záverečnú časť textovej časti. Príloha pod názvom Dokumenty a fotografie umožňuje nahliadnuť do archiválií a na stránky dobovej tlače, ktoré sú uložené v domácich a zahraničných archívoch. Tibor Ferko, narodil sa 2. 4. 1932 v Košiciach. Absolvent štúdia teatrológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Novinár, v r. 1967 – 1968 vedúci umeleckého programu košického štúdia Slovenskej televízie. Po r. 1969 striedal post dramaturga a robotnícke povolania. Od r. 1976 dramaturg činohry Štátneho divadla Košice. V rokoch 1990 – 2000 zahraničný spravodajca denníka Národná obroda v Budapešti, zástupca šéfredaktora denníka Slovenský východ, vedúci redaktor Sme na východe, prílohy denníka Sme, šéfredaktor dvojtýždenníka Euroreport. Od r. 2002 externý dramaturg. Prekladá z češtiny, ruštiny a maďarčiny. Autor románového triptychu, dramatických textov a televíznych scenárov. V slovenských periodikách publikuje články, glosy a eseje, v teatrologickej tlači kritiky a štúdie z divadelnej teórie a dejín.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny