Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 168
Rok vydania 2008
Jazyk Slovenčina, čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080822101
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/48895/pokusenia-demokracie-a-nepriatelia-ludskosti
Slovo „demokracia“ označuje v bežnom používaní zložitejší súbor skutočností, hodnôt a noriem než jednoducho vyjadrený princíp „vlády ľudu“. Ide o komplexný jav plný napätí, protikladov a rizík. Ústavný systém liberálnej demokracie je, tak ako všetko ľudské, nedokonalý, zraniteľný a spochybniteľný. Výzvu pre stabilitu a fungovanie tohto systému predstavujú nielen jeho explicitní nepriatelia v podobe radikálnych hnutí, terorizmu alebo nových verzií starých totalitných ideológií. Prudký rozvoj technológií, ekonomický rast, zmeny podmienené trhovými vzťahmi a rad ďalších zmien sú javy, ktorým sa nemožno vyhnúť, ba v mnohých kľúčových prípadoch to ani nie je žiaduce. Treba však brať do úvahy aj ich destabilizačný potenciál a možnosť zneužitia či deformácií. V neposlednom rade sa ako zdroj ohrozenia demokratickej konštitúcie ukazujú aj pohodlnosť, strata historickej pamäti a strata zdravej záľuby v slobode v mene rôznych krátkodobých výhod či potešení. Zvládať všetky tieto (a mnohé ďalšie) výzvy je úloha, ktorá zadáva svoje zvláštne, konkrétne body pre praktickú politiku aj pre politickú vedu. Konferencia s názvom Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti čiastočne syntetizuje a čiastočne rozvíja ďalej témy, ktoré zazneli na predchádzajúcich podujatiach. Zameriava sa na otázku zneužitia demokratických mechanizmov, otázky správneho chápania obsahu kľúčových termínov demokratického zriadenia a ďalej na konkrétne príklady ideových systémov, ktoré ohrozujú princípy, na ktorých stojí demokratický ústavný poriadok. Otázka spojenia potreby nevyhnutných zmien s rovnako naliehavou potrebou kontinuity základných princípov, slobody a zodpovednosti, efektivity výkonu moci a limitujúcich ústavných princípov atď. — to všetko tu smeruje ku komplikovanému, kontroverznému a záhadnému predmetu „ľudskej prirodzenosti“. Ústredné miesto v obsahu príspevkov tu preto zaujíma argumentácia s dôrazom na význam filozofickej antropológie pre obnovu politickej vedy. Ako ďalej vyplýva, pomoc môžeme hľadať aj v nazhromaždených empirických poznatkoch sociálnej a kultúrnej antropológie.

Ďalšie z kategórie politológia