Mediaevalia Historica Bohemica 13/1 2010

5 %

Mediaevalia Historica Bohemica 13/1 2010

kolektív autorov

Historický sborník. OBSAH I.

S t u d i e Milena Bravermanová, Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa praţského“, s. 7 The mitre from the grave of “venerable Bernard, the Prague bishop” Dana Dvořáčková-Malá, Aneţka, vévodkyně rakouská, dcera českého krále (1269–1296), s. 47 Agnes, Duchess of Austria, daughter of the King of Bohemia (1269–1296) Kateřina Telnarová, „Anna, královna česká“. Nejstarší dcera Václava II. a její osudy, s. 77 “Anna, the Czech Queen” The oldest daughter of Wenceslas II and her life story Pavel Trnka, Sloţení dvora krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490, s. 111 The Structure of King Vladislav Jagellonian's Court in the Years 1471–1490 II. L i t e r a t u r a Robert ANTONÍN, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009 (Jiří Knap), s. 149 Eva DOLEŢALOVÁ, Svěcenci praţské diecéze 1395–1416, Praha 2010 (Zdeněk Vašek), s. 151 David PAPAJÍK, Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci, Praha 2009 (Josef Žemlička), s. 153 Izabela SKIERSKA, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008 (Pavel Krafl), s. 156 Antonín KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice 2009 (Jaroslav Boubín), s. 158 Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční ţivot na středověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009 (Robert Antonín), s. 162 III. K r o n i k a Mezinárodní sympozium „Krakovské politické elity a jejich vztahy s ostatními evropskými městy ve středověku a raném novověku“. Krakov, 1.–3. října 2009 (Martin Musílek), 171 Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Píla, 19. – 21. októbra 2009 (Monika Skalská – Ján Lukačka), 174 Doktorandské kolokvium, Heiligenkreuz, 4.–6. březen 2010 (Radka Lomičková), s. 182

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
11,78 €
12,40 €

Dodávateľ nemá titul na sklade. Pri starších tituloch nevieme dodanie garantovať.
Vydavateľ Historický ústav AV ČR
Počet strán 189
Rok vydania 2010
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/41555/mediaevalia-historica-bohemica-131-2010
S t u d i e Milena Bravermanová, Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa praţského“, s. 7 The mitre from the grave of “venerable Bernard, the Prague bishop” Dana Dvořáčková-Malá, Aneţka, vévodkyně rakouská, dcera českého krále (1269–1296), s. 47 Agnes, Duchess of Austria, daughter of the King of Bohemia (1269–1296) Kateřina Telnarová, „Anna, královna česká“. Nejstarší dcera Václava II. a její osudy, s. 77 “Anna, the Czech Queen” The oldest daughter of Wenceslas II and her life story Pavel Trnka, Sloţení dvora krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490, s. 111 The Structure of King Vladislav Jagellonian's Court in the Years 1471–1490 II. L i t e r a t u r a Robert ANTONÍN, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009 (Jiří Knap), s. 149 Eva DOLEŢALOVÁ, Svěcenci praţské diecéze 1395–1416, Praha 2010 (Zdeněk Vašek), s. 151 David PAPAJÍK, Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci, Praha 2009 (Josef Žemlička), s. 153 Izabela SKIERSKA, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008 (Pavel Krafl), s. 156 Antonín KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice 2009 (Jaroslav Boubín), s. 158 Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční ţivot na středověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009 (Robert Antonín), s. 162 III. K r o n i k a Mezinárodní sympozium „Krakovské politické elity a jejich vztahy s ostatními evropskými městy ve středověku a raném novověku“. Krakov, 1.–3. října 2009 (Martin Musílek), 171 Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Píla, 19. – 21. októbra 2009 (Monika Skalská – Ján Lukačka), 174 Doktorandské kolokvium, Heiligenkreuz, 4.–6. březen 2010 (Radka Lomičková), s. 182

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká