Česko-Slovensko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. Fontes rerum Slovacarum

5 %

Česko-Slovensko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. Fontes rerum Slovacarum

Petruf Pavol

Periodická tlač patrí popri archívnych prameňoch, publikovaných edíciách dokumentov, pamätiach, spomienkach a rozličných správach dejinných aktérov k všeobecne uznávaným zdrojom relevantných informácií o minulosti. Jej význam spočíva okrem iného vtom, že je svojou povahou dobovým dokumentom v priamom zmysle slova, výpoveďou či svedectvom pochádzajúcim bezprostredne z obdobia opisovaných udalostí.

Periodická tlač síce vždy nevyhnutne zohľadňuje potreby a záujmy tých spoločenských síl a štruktúr, ktorých názory tlmočí, presadzuje alebo obraňuje, ale táto skutočnosť nijako neznižuje jej hodnotu ako živého svedka doby, umožňujúceho plnšie pochopiť spoločenské dianie v určitom časovom rozmedzí. To platí zvlášť o obdobiach pokladaných z takých či onakých dôvodov za osobitne významné. Takýmto obdobím v dejinách Slovákov i Čechov bol bezpochyby rok 1939, ktorý do života oboch národov zasiahol hneď tromi osudovými udalosťami: rozpadom spoločného štátu, vznikom samostatného Slovenska a vytvorením Protektorátu Čechy a Morava. O závažnosti týchto troch navzájom úzko súvisiacich aktov svedčí i pozornosť, ktorú im v priebehu celého roka 1939 venovala periodická tlač, v našom prípade konkrétne noviny České slovo. (z predhovoru autora)

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 336
Rok vydania 2009
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080822859
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/28380/cesko-slovensko-slovensko-a-protektorat-cechy-a-m
Periodická tlač síce vždy nevyhnutne zohľadňuje potreby a záujmy tých spoločenských síl a štruktúr, ktorých názory tlmočí, presadzuje alebo obraňuje, ale táto skutočnosť nijako neznižuje jej hodnotu ako živého svedka doby, umožňujúceho plnšie pochopiť spoločenské dianie v určitom časovom rozmedzí. To platí zvlášť o obdobiach pokladaných z takých či onakých dôvodov za osobitne významné. Takýmto obdobím v dejinách Slovákov i Čechov bol bezpochyby rok 1939, ktorý do života oboch národov zasiahol hneď tromi osudovými udalosťami: rozpadom spoločného štátu, vznikom samostatného Slovenska a vytvorením Protektorátu Čechy a Morava. O závažnosti týchto troch navzájom úzko súvisiacich aktov svedčí i pozornosť, ktorú im v priebehu celého roka 1939 venovala periodická tlač, v našom prípade konkrétne noviny České slovo. (z predhovoru autora)

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny