Akí sú moji žiaci?

5 %

na sklade

Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka

Gavora Peter

Diagnostikovanie je poznávanie žiaka. Ak je cieľom vyučovania, aby sa žiacizdokonaľovali (o čom nemožno pochybovať), jeho súčasťou bude vždy diagnostikovanie.

Diagnostikovanie však nie je cieľom, ale aj prostriedkom. Je prostriedkom na zlepšovanie pôsobenia na žiaka na základe znalosti diagnostických výsledkov. Táto publikácia je určená učiteľom základných a stredných škôl, riaditeľom, metodikom, inšpektorom, výskumným pracovníkom i ďalším záujemcom o túto problematiku. Bola tiež písaná so zámerom dať študentom učiteľstva na vysokých školách solídne základy z tejto odbornej oblasti. Publikácia má teoretický i praktický charakter. Okrem výkladu teoretických poznatkov o druhoch, zásadách a nástrojoch diagnostikovania práca obsahuje i veľké množstvo príkladov na aplikáciu teórie. Okrem toho má prílohy s diagnostickými nástrojmi z rôznych oblastí, ktoré môže záujemca použiť vo svojej diagnostickej praxi. Keďže oblasť diagnostikovania v pedagogických situáciách je pomerne rozsiahla (zahrnuje aj diagnostikovanie učiteľa, učiteľských kolektívov i podmienok výchovy škôl), sústredili sme sa len na najširšiu oblasť – na diagnostikovanie žiaka (resp. skupín žiakov). Podrobne opisujeme zásady a metódy diagnostikovania kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka, ako aj vzťahov medzi žiakmi v triede. Osobitná časť je venovaná hodnoteniu a klasifikácii žiaka a sebahodnoteniu žiaka. Záverečná kapitola patrí diagnostikovaniu rodinného prostredia žiaka. Z prehľadu vidieť, že sme do knižky nezaradili diagnostikovanie psycho-motorických vlastností žiaka. Dôvodom nebolo to, že by táto oblasť bola menej dôležitá, ale nedostatok miesta na opísanie tejto zložky diagnostikovania. Knižka sa tiež nezaoberá diagnostikovaním postihnutých detí alebo detí s poruchami učenia, pretože sa im venuje špecializovaná literatúra. Druhé vydanie tejto knižky sa vydáva po jedenástich rokoch od prvého vydania. Celý ten čas sme knižku úspešne používali v kurze pedagogickej diagnostiky žiaka, ktorý sme viedli na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Toto vydanie sme aktualizovali a niektoré časti doplnili. Autor Bratislava, január 2010

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Enigma
Počet strán 216
Rok vydania 2010
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089132911
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/276/aki-su-moji-ziaci-pedagogicka-diagnostika-ziaka
Diagnostikovanie však nie je cieľom, ale aj prostriedkom. Je prostriedkom na zlepšovanie pôsobenia na žiaka na základe znalosti diagnostických výsledkov. Táto publikácia je určená učiteľom základných a stredných škôl, riaditeľom, metodikom, inšpektorom, výskumným pracovníkom i ďalším záujemcom o túto problematiku. Bola tiež písaná so zámerom dať študentom učiteľstva na vysokých školách solídne základy z tejto odbornej oblasti. Publikácia má teoretický i praktický charakter. Okrem výkladu teoretických poznatkov o druhoch, zásadách a nástrojoch diagnostikovania práca obsahuje i veľké množstvo príkladov na aplikáciu teórie. Okrem toho má prílohy s diagnostickými nástrojmi z rôznych oblastí, ktoré môže záujemca použiť vo svojej diagnostickej praxi. Keďže oblasť diagnostikovania v pedagogických situáciách je pomerne rozsiahla (zahrnuje aj diagnostikovanie učiteľa, učiteľských kolektívov i podmienok výchovy škôl), sústredili sme sa len na najširšiu oblasť – na diagnostikovanie žiaka (resp. skupín žiakov). Podrobne opisujeme zásady a metódy diagnostikovania kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka, ako aj vzťahov medzi žiakmi v triede. Osobitná časť je venovaná hodnoteniu a klasifikácii žiaka a sebahodnoteniu žiaka. Záverečná kapitola patrí diagnostikovaniu rodinného prostredia žiaka. Z prehľadu vidieť, že sme do knižky nezaradili diagnostikovanie psycho-motorických vlastností žiaka. Dôvodom nebolo to, že by táto oblasť bola menej dôležitá, ale nedostatok miesta na opísanie tejto zložky diagnostikovania. Knižka sa tiež nezaoberá diagnostikovaním postihnutých detí alebo detí s poruchami učenia, pretože sa im venuje špecializovaná literatúra. Druhé vydanie tejto knižky sa vydáva po jedenástich rokoch od prvého vydania. Celý ten čas sme knižku úspešne používali v kurze pedagogickej diagnostiky žiaka, ktorý sme viedli na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Toto vydanie sme aktualizovali a niektoré časti doplnili. Autor Bratislava, január 2010

Ďalšie z kategórie pedagogika