Zima A.D. 1500-2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku

5 %

Zima A.D. 1500-2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku

Matejovič Pavel

Práca sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku približne od roku 1500 do roku 2010. Pri analýze zím postupuje autor chronologicky, ale zároveň sa snaží identifikovať charakteristické znaky, ktoré sú pre jednotlivé zimy typické (prevládajúce cirkulačné typy, oscilácie vo veľkopriestorovej cirkulácii atmosféry, vplyv geografických pomerov na priebeh zím a pod.).

Upozorňuje, že v celom sledovanom období mali síce bezprostredný vplyv na teplotný charakter zím predovšetkým cirkulačné procesy, no tie mohli byť čiastočne ovplyvnené aj kolísaním slnečnej a geomagnetickej aktivity, zvýšenou vulkanickou činnosťou, zmenami vo veľkopriestorovej cirkulácii vody v oceánoch, náhodnými a chaotickými procesmi a pod. V poslednej kapitole sa snaží odpovedať na otázku, či je možné aj s prihliadnutím na zmenu klímy - odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti. V prílohe sa stručne venuje štatistickému spracovaniu zím a ich klimatologickej klasifikácii. Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o počasie a podnebie. Mgr. Pavel Matejovič, PhD. (nar. 1963) po alsolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre pracoval ako učiteľ. Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a od roku 1998 aj v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa meteorológii, klimatológii, literárnej histórii a literárnej vede. V roku 2000 vydal vo vydavateľstve Kalligram interdisciplinárnu prácu pod názvom Synoptici, kde z hľadiska semiotiky a postštrukturalistického diskurzu hľadá prieniky medzi literárnou vedou, umením a synoptickou meteorológiou. V oblasti meteorológie a klimatológie vydal niekoľko odborných štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch, pravidelne sa spolupodieľa na klimatologických analýzach, publikuje popularizačné články a eseje v dennej tlači. V rokoch 2001-2002 redigoval Národný klimatický program SR. V oblasti literárnej vedy sa venuje "poetike chaosu". Na túto tému zverejnil štúdie v zahraničných zborníkoch a zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných konferenciách.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 283
Rok vydania 2011
Edícia Svet vedy
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022412087
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/22318/zima-ad-1500-2010-historia-a-podoby-zim-v-europ
Upozorňuje, že v celom sledovanom období mali síce bezprostredný vplyv na teplotný charakter zím predovšetkým cirkulačné procesy, no tie mohli byť čiastočne ovplyvnené aj kolísaním slnečnej a geomagnetickej aktivity, zvýšenou vulkanickou činnosťou, zmenami vo veľkopriestorovej cirkulácii vody v oceánoch, náhodnými a chaotickými procesmi a pod. V poslednej kapitole sa snaží odpovedať na otázku, či je možné aj s prihliadnutím na zmenu klímy - odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti. V prílohe sa stručne venuje štatistickému spracovaniu zím a ich klimatologickej klasifikácii. Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o počasie a podnebie. Mgr. Pavel Matejovič, PhD. (nar. 1963) po alsolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre pracoval ako učiteľ. Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a od roku 1998 aj v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa meteorológii, klimatológii, literárnej histórii a literárnej vede. V roku 2000 vydal vo vydavateľstve Kalligram interdisciplinárnu prácu pod názvom Synoptici, kde z hľadiska semiotiky a postštrukturalistického diskurzu hľadá prieniky medzi literárnou vedou, umením a synoptickou meteorológiou. V oblasti meteorológie a klimatológie vydal niekoľko odborných štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch, pravidelne sa spolupodieľa na klimatologických analýzach, publikuje popularizačné články a eseje v dennej tlači. V rokoch 2001-2002 redigoval Národný klimatický program SR. V oblasti literárnej vedy sa venuje "poetike chaosu". Na túto tému zverejnil štúdie v zahraničných zborníkoch a zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných konferenciách.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny