Vydavateľ Veda
Počet strán 283
Rok vydania 2011
Edícia Svet vedy
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022412087
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/22318/zima-ad-1500-2010-historia-a-podoby-zim-v-europ
V poslednej kapitole sa snaží odpovedať na otázku, či je možné aj s prihliadnutím na zmenu klímy - odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti. V prílohe sa stručne venuje štatistickému spracovaniu zím a ich klimatologickej klasifikácii. Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o počasie a podnebie. Mgr. Pavel Matejovič, PhD. (nar. 1963) po alsolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre pracoval ako učiteľ. Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a od roku 1998 aj v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa meteorológii, klimatológii, literárnej histórii a literárnej vede. V roku 2000 vydal vo vydavateľstve Kalligram interdisciplinárnu prácu pod názvom Synoptici, kde z hľadiska semiotiky a postštrukturalistického diskurzu hľadá prieniky medzi literárnou vedou, umením a synoptickou meteorológiou. V oblasti meteorológie a klimatológie vydal niekoľko odborných štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch, pravidelne sa spolupodieľa na klimatologických analýzach, publikuje popularizačné články a eseje v dennej tlači. V rokoch 2001-2002 redigoval Národný klimatický program SR. V oblasti literárnej vedy sa venuje "poetike chaosu". Na túto tému zverejnil štúdie v zahraničných zborníkoch a zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných konferenciách.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny