Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania

5 %

Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania

Šupšáková Božena a kolektív

Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je predovšetkým kurikulum a súčasné tendencie v umeleckej edukácii s primárnym záujmom o oblasť kultúry a výtvarného umenia, a to v kontexte spoločensko-historickom.

Keďže reforma vzdelávacieho systému tvorí všeobecný rámec i východisko pre ďalšie štúdium a smerovanie umeleckého vzdelávania, publikácia prináša najnovšie poznatky a informácie o rozhodujúcich zmenách, ktoré boli uskutočnené súčasnou kurikulárnou transformáciou vzdelávacieho systému vo viacerých štátoch sveta. Prináša nezvyčajnú deskripciu vzdelávacích systémov, charakteristiku ich fungovania, popis ich produktov z pohľadu umeleckej edukácie. Osobitne sa zameriava na kurikulum výtvarnej výchovy vo vybranýchkrajinách sveta a vytvára tak východisko pre komparatívnu analýzu. Okrem iného si kladie za cieľ aspoň čiastočne sústreďovať a usporadúvať systém pojmov, ktorý by sa postupne stal objektom didaktickej analýzy vo vzdelávacom procese, zároveň obohacoval funkčný slovník pedagóga a kompetentne prispel do teórie výtvarnej výchovy ako vednej disciplíny.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Vydavateľstvo Linwe/KRAFT
Počet strán 313
Rok vydania 2009
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097021412
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21536/vytvarna-vychova-v-systeme-vseobecneho-vzdelavania
Keďže reforma vzdelávacieho systému tvorí všeobecný rámec i východisko pre ďalšie štúdium a smerovanie umeleckého vzdelávania, publikácia prináša najnovšie poznatky a informácie o rozhodujúcich zmenách, ktoré boli uskutočnené súčasnou kurikulárnou transformáciou vzdelávacieho systému vo viacerých štátoch sveta. Prináša nezvyčajnú deskripciu vzdelávacích systémov, charakteristiku ich fungovania, popis ich produktov z pohľadu umeleckej edukácie. Osobitne sa zameriava na kurikulum výtvarnej výchovy vo vybranýchkrajinách sveta a vytvára tak východisko pre komparatívnu analýzu. Okrem iného si kladie za cieľ aspoň čiastočne sústreďovať a usporadúvať systém pojmov, ktorý by sa postupne stal objektom didaktickej analýzy vo vzdelávacom procese, zároveň obohacoval funkčný slovník pedagóga a kompetentne prispel do teórie výtvarnej výchovy ako vednej disciplíny.

Ďalšie z kategórie pedagogika