Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16

5 %

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16

Špajdel Marián (ed.)

Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie. Katedra psychológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992).

Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednejz najstarších univerzít strednej Európy, čo sa odráža aj v jej vedecko-výskumnom zameraní. Výskumné aktivity na katedre sa realizujú hlavne prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe. Medzi významné výskumné témy, ktoré sa na katedre počas jej dvadsaťročného pôsobenia riešili (resp. riešia) patria témy ako napr.: - psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy - psychologické osobitosti autoregulácie človeka - socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto - noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti - psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti - proces a efekt psychoterapie, psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi - regulačná úloha zmyslu života v osobnosti človeka - kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality - možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku - integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahotvorné antropologické konštanty v dimenzionálnej perspektíve, - axiologické dimenzie kognitívnych procesov človeka, - neurokognitívne mechanizmy psychických funkcií vo vzťahu k lateralite mozgu. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa vďaka vytrvalej a dôslednej práci svojich členov úspečne etablovala v rámci Slovenska a pokračuje aj naďalej v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 196
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374905114
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/1900/acta-psychologica-tyrnaviensia-15-16
Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednejz najstarších univerzít strednej Európy, čo sa odráža aj v jej vedecko-výskumnom zameraní. Výskumné aktivity na katedre sa realizujú hlavne prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe. Medzi významné výskumné témy, ktoré sa na katedre počas jej dvadsaťročného pôsobenia riešili (resp. riešia) patria témy ako napr.: - psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy - psychologické osobitosti autoregulácie človeka - socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto - noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti - psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti - proces a efekt psychoterapie, psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi - regulačná úloha zmyslu života v osobnosti človeka - kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality - možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku - integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahotvorné antropologické konštanty v dimenzionálnej perspektíve, - axiologické dimenzie kognitívnych procesov človeka, - neurokognitívne mechanizmy psychických funkcií vo vzťahu k lateralite mozgu. Pri pohľade na uplynulých 20 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa vďaka vytrvalej a dôslednej práci svojich členov úspečne etablovala v rámci Slovenska a pokračuje aj naďalej v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie.

Ďalšie z kategórie psychológia