Vydavateľ Ústav pamäti národa
Počet strán 90
Rok vydania 2023
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/182653/pamat-naroda-12023
Jeho zámerom je rozširovať historické poznanie našej minulosti a v prvom rade prispieť k poznaniu činnosti bezpečnostných a represívnych zložiek v dobe neslobody na Slovensku i v širšom medzinárodnom kontexte. Obsahuje aj informácie o postihoch, ktorými štát trestal z jeho pohľadu nepohodlných jednotlivcov alebo skupiny, a tiež výsledky výskumu historikov, prípadne odborníkov z príbuzných vedných odvetví, ktoré sa zaoberajú dobou neslobody. V rubrike Štúdie sú uverejnené obsiahlejšie príspevky vedeckého charakteru, v rubrike Dokumenty sú odborne spracované prepisy archívnych prameňov, ktoré majú zásadnú výpovednú hodnotu o niektorom aspekte doby neslobody. Rubrika Obete má za cieľ pripomínať a objasňovať najsmutnejšie, najkrutejšie a najtragickejšie kapitoly doby neslobody. Prináša osudy ľudí či skupín, ktoré nedemokratickému režimu zväčša zaplatili najvyššiu daň. Rubrika Kariéry v ŠtB obsahuje portréty pracovníkov Štátnej bezpečnosti a približuje fungovanie tejto totalitnej organizácie, rubrika ÚPN interne predstavuje prácu jednotlivých sekcií Ústavu pamäti národa. Informácie o práci našich partnerských inštitúcií v zahraničí, ako aj myšlienky verejne činných osobností, ktorých názory sú prínosom pre pochopenie doby neslobody, obsahuje rubrika Predstavujeme. Záver každého čísla obsahuje Apendix s informáciou o nových publikáciách, zaoberajúcich sa dobou neslobody, ako aj o zaujímavých podujatiach. O obsahu každého čísla Pamäti národa rozhoduje redakcia a redakčná rada, zložená z popredných historikov, ktorá má za úlohu dozerať na odbornú úroveň príspevkov.

Ďalšie z kategórie pamäť národa