Vydavateľ Vydavateľstvo F
Počet strán 126
Rok vydania 2023
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788099982179
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/182157/terapia-zalozena-na-mentalizovani
Ide o komplexné reflektovanie seba a druhých vo vzťahoch a kontextoch. Má emočnú a kognitívnu stránku. Deficity v mentalizovaní súvisia so zraniteľnosťou pre psychické poruchy.
V tejto knihe opisujú autori S. Taubner, P. Fonagy a A. W. Bateman terapeutický postup pri psychoterapii založenej na mentalizovaní, ktorá má dokázanú efektivitu v randomizovných a kontrolovaných štúdiách u hraničných porúch osobnosti. Použitie týchto terapeutických princípov sa rozširuje aj na ďalšie poruchy, sú žiadúcou súčasťou prakticky všetkých psychoterapií a majú tiež uplatnenie pre pedagogickú prax a prevenciu. Výchova dieťaťa dospelým, ktorý má rozvinuté mentalizačné schopnosti, prispieva k vývinu bezpečnej vzťahovej väzby u dieťaťa a udržaniu psychosomatického a sociálneho zdravia v ďalšom živote.
Psychoterapiu založenú na mentalizovaní môžeme označiť za modernú integratívnu terapiu, ktorá integruje psychodynamické komponenty s prvkami systémickej terapie, na osobu orientovaného prístupu a kognitívne behaviorálnej terapie.
Autori terapie zameranej na mentalizáciu chápe túto metódu ako niečo, čo sa v zásade dá naučiť. V modeli porúch osobnosti vychádzajú autori z predpokladu, že kľúčové problémy hraničnej poruchy osobnosti - interpersonálne ťažkosti, emočná dysregulácia a impulzivita - súvisia s tým, že pre týchto pacientov je ťažké zachovať si schopnosť mentalizovania v emočne významných momentoch. Cieľom terapie je stabilizácia alebo podpora mentalizácie, a to najmä v interpersonálnych emočných kontextoch, pričom zvlášť vhodný je tu vzťah a interakcia s terapeutom. Táto kniha predstavuje zhustenú verziu terapeutického manuálu, ktorý vyšiel v nemčine, a navyše ilustruje terapeutický postup na podrobne opísanej kazuistike.

Ďalšie z kategórie psychológia