Vydavateľ Súčasné slovenské umenie
Počet strán 336
Rok vydania 2023
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788055191416
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/181913/lea-fekete
Fekete svojou multižánrovosťou prekračuje hranice voľnej autorskej tvorby od odevnej, textilnej k šperku, od zákazkovej modelovej tvorby k produktovému dizajnu, od módy ku kostýmu. Predstaviť čitateľom jej tvorbu si preto vyžadovalo spoluautorský tím. Publikáciu otvára veľmi osobný príhovor režisérky, scenáristky a spisovateľky Evy Borušovičovej, ktorá s Leou Fekete opakovane spolupracovala. Nástup Ley na módnu scénu v turbulentných 90. rokoch predstavili historička umenia Katarína Hubová a módna teoretička a publicistka Dana Lapšanská. Historička módy Eva Hasalová analyzuje odevnú tvorbu Ley Fekete a Viera Kleinová, historička umenia a kurátorka niektorých Leiných výstav, sa v dvoch samostatných textoch vyjadrila k tvorbe šperkov a bytových textílií. Leu Fekete ako kostýmovú výtvarníčku predstavila historička umenia a divadelná teoretička Zuzana Gašpar Koblišková. Knihu dopĺňa rozhovor so známym slovenským violončelistom Jozefom Luptákom, ktorý si na vystúpenia oblieka už takmer 20 rokov košele od Ley Fekete. V závere nechýba prehľadne spracované podrobné curriculum vitae.
Táto mimoriadne pútavá a vizuálne impozantná monografia uspokojí nielen odbornú verejnosť, ale aj všetkých milovníkov módy a krásna.
Publikácia je dvojjazyčná – slovensko-anglická.
The representative illustrated publication by the leading Slovak textile artist and fashion designer Lea Fekete. It is the first monograph on a fashion designer in the Slovak context.
Fekete's multi-genre work crosses the boundaries of free authorial creation from clothing, textile to jewellery, from custom model making to product design, from fashion to costume. Presenting her work to readers therefore required a team of co-authors. The publication opens with a very personal introduction by the director, screenwriter, and writer Eva Borušovičová, who has collaborated with Lea Fekete on numerous occasions. Lea's emergence on the fashion scene in the turbulent 1990s is presented by the art historian Katarína Hubová and the fashion theorist and publicist Dana Lapšanská. The fashion historian Eva Hasalová analyses Lea Fekete's clothing production and Viera Kleinová, art historian and curator of some of Lea's exhibitions, comments on the creation of jewellery and home textiles in two separate texts. Lea Fekete as a costume designer was introduced by the art historian and theatre theorist Zuzana Gašpar Koblišková. The book is accompanied by an interview with the well-known Slovak cellist Jozef Lupták, who has been wearing Lea Fekete's shirts for his performances for almost 20 years. A clearly detailed curriculum vitae is included at the end.
This extremely engaging and visually impressive monograph will satisfy not only the professional public, but also all lovers of fashion and beauty.
The publication is bilingual: in Slovak and English.

Ďalšie z kategórie výtvarné umenie