Vydavateľ Historický ústav AV ČR
Počet strán 832
Rok vydania 2022
Jazyk Čeština, angličtina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788072864058
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/176340/cirkularni-telegramy-mzv-19691980-dil-2-svazek-ii3
Vzhledem k množství příslušných instrukcí a informací jsou rozděleny do tří svazků. V prvním jsou publikovány dokumenty z let 1969–1972 (kdy ministerstvo řídil první federální ministr J. Marko a kdy byl tento úřad vystaven normalizační čistce), v dalších dokumenty z let 1973–1977, resp. 1977–1980. Poprvé jsou zde tedy zpřístupněny dokumenty z první poloviny doby, kdy ministerstvo řídil B. Chňoupek, jeden z mužů, kteří personifikovali navenek tehdejší Československo. I když paleta problémů, jež publikované dokumenty zachycují, je velmi pestrá, základní problematikou je participace československé diplomacie na přípravě konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách a problémy související s konáním prvních tzv. následných schůzek v Bělehradě a v Madridu. Menší, ale důležitou část tvoří dokumentace týkající se normalizace vztahů ČSSR se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Část dokumentace je také věnována neúspěšným rozhovorům o snížení stavu ozbrojených sil, probíhajícím ve Vídni. Součástí edice je podrobný poznámkový aparát a rejstřík, který bude – ke všem třem svazkům této podsérie – v pátém díle (II/3).

The second part of the project of formerly “secret” Circular instructions and information of the Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs from the years of the communist period, divided into three volumes for technical reasons, brings a critical edition of the relevant documents from 1969–1980. From the chronological point of view, documents from the entire first half of the so-called normalization are published in these three volumes, starting with the power change in the spring of 1969 and ending at the end of 1980. The first volume publishes documents from the years 1969–1972 (when the ministry was headed by the first federal minister J. Marko and when this office was subjected to the normalization purge). The second and third volumes publish documents from the years 1973–1977, resp. 1977–1980, when the ministry was headed by B. Chňoupek. The basic issues are the participation of Czechoslovak diplomacy in the preparation of the Conference on Security and Cooperation in Helsinki and the problems related to the holding of the first so-called follow-up meetings OSCE in Belgrade and Madrid. An important part consists of documentation on the normalization of relations between Czechoslovakia and FDR, resp. with Austria.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny