Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 II.

5 %

Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 II. Osobnosti známe - neznáme

Hruboň Anton, Lepiš Juraj, Tokárová Zuzana (eds.)

Od úvodného ročníka konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 ubehol sotva rok a historici prevažne mladej a najmladšej generácie sa opäť stretli v Banskej Bystrici pri jej druhej edícií. Okrem 17 pôvodných štúdií sme do zborníka zaradili tiež záznam z podnetnej panelovej diskusie za účasti uznávaných odborníkov, ktorá bola zavŕšením dvojdňovej vedeckej akcie.

Autorni príspevkov sú zväčša doktorandi, prípadne čerství absolventi doktorandského štúdia. Hoci ich štúdie, štýl či metodika môžu niesť stopy začiatočníctva, jedno im uprieť nemožno - úprimnú snahu prispieť k racionalizácii pohľadov na najdiskutovanejšiu etapu národných dejín, oklieštenú o zbytočné predsudky. Za tím zostavovateľov, Anton Hruboň Obsah: Politika a spoločnosť Pavol Matula: Jan Pluciński - poľský aktivista v Javorine 1938 - 1939 Anton Hruboň: Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej republiky) Martin Vašš: Analýza pôsobenia Mila Urbana vo funkcii šéfredaktora Gardistu v rokoch 1940-1945 István Janek: János Eszterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938 - 1941 Jana Stráska: Perzekúcia exponentov režimu Slovenskej republiky(1939 - 1945) po roku 1945 na príklade osobnosti Dr. Vojtecha Tvrdého Juraj Lepiš: Severný Spiš a horná Orava v roku 1945 - návrat k Poľsku Milica Majerníková-Molitoris: Józef Kuraś Ogień - hrdina alebo bandita? Tomáš Černák: Gustáv Husák očami svojich spolužiakov Peter Jašek: Vasil Biľak v období normalizácie, Nežnej revolúcie a po páde komunistického režimu Armáda, branné organizácie a bezpečnostné zložky Marian Uhrin: Dôstojnícky zbor útočnej vozby 1939 - 1945 Štefan Balberčák: Ľudovít Kukorelli - hrdina SNP s nejasným koncom Milan Bárta: Ján Majer - život ve službě ministerstva vnitra Cirkev a náboženské skupiny: Zdenka Murániková: Andrej Marsina, rímskokatolícky kňaz a politik. Jeho pôsobenie v politickej sfére v rokoch 1939 - 1945 Eduard Laincz - Jana Sofková: Živtoné osudy spišského kanonika Jozefa Vojtasa (1906 - 1977) Martin Lupčo: Zloženie pedagogického zboru a študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v počiatkoch jej existencie Peter Račko: Perzekúcie evanjelických a. v. kňazov na Liptove v rokoch 1949 - 1969: Radimír Krámer Matej Oráč: Prípad Alexander Barica a spol. (Perzekúcie evanjelických a. v. duchovných v Nitrianskom senioráte Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v rokoch 1959 - 1960) Panelová diskusia Osobnosti v slovenskej historiografii o období neslobody: Minulosť, súčasnosť a perspektívy výskumu

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Ústav pamäti národa
Počet strán 295
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089335640
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/17415/slovensko-v-rokoch-neslobody-1938-1989-ii-osobn
Autorni príspevkov sú zväčša doktorandi, prípadne čerství absolventi doktorandského štúdia. Hoci ich štúdie, štýl či metodika môžu niesť stopy začiatočníctva, jedno im uprieť nemožno - úprimnú snahu prispieť k racionalizácii pohľadov na najdiskutovanejšiu etapu národných dejín, oklieštenú o zbytočné predsudky. Za tím zostavovateľov, Anton Hruboň Obsah: Politika a spoločnosť Pavol Matula: Jan Pluciński - poľský aktivista v Javorine 1938 - 1939 Anton Hruboň: Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej republiky) Martin Vašš: Analýza pôsobenia Mila Urbana vo funkcii šéfredaktora Gardistu v rokoch 1940-1945 István Janek: János Eszterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938 - 1941 Jana Stráska: Perzekúcia exponentov režimu Slovenskej republiky(1939 - 1945) po roku 1945 na príklade osobnosti Dr. Vojtecha Tvrdého Juraj Lepiš: Severný Spiš a horná Orava v roku 1945 - návrat k Poľsku Milica Majerníková-Molitoris: Józef Kuraś Ogień - hrdina alebo bandita? Tomáš Černák: Gustáv Husák očami svojich spolužiakov Peter Jašek: Vasil Biľak v období normalizácie, Nežnej revolúcie a po páde komunistického režimu Armáda, branné organizácie a bezpečnostné zložky Marian Uhrin: Dôstojnícky zbor útočnej vozby 1939 - 1945 Štefan Balberčák: Ľudovít Kukorelli - hrdina SNP s nejasným koncom Milan Bárta: Ján Majer - život ve službě ministerstva vnitra Cirkev a náboženské skupiny: Zdenka Murániková: Andrej Marsina, rímskokatolícky kňaz a politik. Jeho pôsobenie v politickej sfére v rokoch 1939 - 1945 Eduard Laincz - Jana Sofková: Živtoné osudy spišského kanonika Jozefa Vojtasa (1906 - 1977) Martin Lupčo: Zloženie pedagogického zboru a študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v počiatkoch jej existencie Peter Račko: Perzekúcie evanjelických a. v. kňazov na Liptove v rokoch 1949 - 1969: Radimír Krámer Matej Oráč: Prípad Alexander Barica a spol. (Perzekúcie evanjelických a. v. duchovných v Nitrianskom senioráte Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v rokoch 1959 - 1960) Panelová diskusia Osobnosti v slovenskej historiografii o období neslobody: Minulosť, súčasnosť a perspektívy výskumu

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny