Theodor Pištěk. Senzační realismus. Sensational Realism

5 %

Theodor Pištěk. Senzační realismus. Sensational Realism

Dostál Martin, Pištěk Theodor

Publikace Senzační realismus dokumentuje ojedinělou Pištěkovu výstavní prezentaci v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, která byla zaměřena výhradně na malířovu hyperrealistickou fázi, s lehkými náznaky přesahu k jeho evropským či americkým druhům. Malíř byl na tomto výstavním projektu představen v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl, které vznikaly zejména od první poloviny 70. let 20. století do první poloviny následné dekády; malíř se však ke svému svébytnému realismu průběžně vracel až do doby nedávné. V kontextu tvorby Theodora Pištěka (nar. 25. října 1932 v Praze) je tak navýsost napínavé srovnání jeho přístupu s americkým hyperrealistou Richardem Estesem, a také s tendencí evropského malířství, které z realismu vycházelo (Jacques Monory, Gerhard Richter, Gérard Gasiorowski) či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Heinvein).

The catalogue Sensational Realism illustrates a unique exhibition of Pištěk’s artwork in the South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou, which focused specifically on his hyper-realistic era with a hint of his European and American comrades’ paintings. The painter was introduced in a complex overview by his pivotal and iconic works from the beginning of the 1970s till the first half of the next decade, nevertheless, he was returning to his distinctive realism until recently. In the context of Theodor Pištěk’s (born 25th October 1932 in Prague) work it’s utterly thrilling on the one hand to compare his approach to American hyperrealist Richard Estes, and on the other, to the tendencies of European painting, which are based on realism (Jacques Monory, Gerhard Richter or Gérard Gasiorowski) or they immediately follow up on realism (Gottfried Helnwein).

Prekladateľ Folvarská Tereza, Skřivánek s.ro
Vydavateľ Kant
Počet strán 100
Rok vydania 2022
Jazyk Čeština, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788074373916
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/173852/theodor-pistek-senzacni-realismus-sensational-realism
The catalogue Sensational Realism illustrates a unique exhibition of Pištěk’s artwork in the South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou, which focused specifically on his hyper-realistic era with a hint of his European and American comrades’ paintings. The painter was introduced in a complex overview by his pivotal and iconic works from the beginning of the 1970s till the first half of the next decade, nevertheless, he was returning to his distinctive realism until recently. In the context of Theodor Pištěk’s (born 25th October 1932 in Prague) work it’s utterly thrilling on the one hand to compare his approach to American hyperrealist Richard Estes, and on the other, to the tendencies of European painting, which are based on realism (Jacques Monory, Gerhard Richter or Gérard Gasiorowski) or they immediately follow up on realism (Gottfried Helnwein).

Ďalšie z kategórie výtvarné umenie