Slovenská kryštalografická terminológia

Slovenská kryštalografická terminológia

Červeň Ivan, Dobročka Edmund, Fejdi Pavel, Vančová Iveta

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej spoločnosti.Obsahovala súvislý text písaný ešte pisacím strojom, v ktorom boli termíny zvýraznené podčiarknutím. V roku 2011 bola publikácia prepísaná do elektronickej podoby.

Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami. Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu. Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi.Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom, ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradí, aby vynikla ich vzájomná súvislosť. Preto je kniha rozdelená na viac častí, na navzájom súvisiace celky. Toto rozdelenie sa uvádza v obsahu, preto ho tu netreba osobitne komentovať. Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku, sú súčasťou knihy, takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov. Používanie niektorých anglických skratiek (napr. RHEED, LEED) je natoľko rozšírené, že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent. Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr. difrakcia, symetria, grupa, izomorfizmus), ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam. Termíny, ktoré autori neodporúčajú používať, ale aj niektoré poznámky, sú napísané kurzívou.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 208
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba PB
EAN 9788022413619
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/17375/slovenska-krystalograficka-terminologia
Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami. Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu. Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi.Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom, ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradí, aby vynikla ich vzájomná súvislosť. Preto je kniha rozdelená na viac častí, na navzájom súvisiace celky. Toto rozdelenie sa uvádza v obsahu, preto ho tu netreba osobitne komentovať. Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku, sú súčasťou knihy, takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov. Používanie niektorých anglických skratiek (napr. RHEED, LEED) je natoľko rozšírené, že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent. Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr. difrakcia, symetria, grupa, izomorfizmus), ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam. Termíny, ktoré autori neodporúčajú používať, ale aj niektoré poznámky, sú napísané kurzívou.

Ďalšie z kategórie biológia