Vydavateľ STU
Počet strán 91
Rok vydania 2022
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022751698
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/171602/rrt-rocenka-regionalneho-rozvoja-2021
Ide o najnovší výstup programu Regionálny rozvoj teraz! (RRT), ktorý vznikol v roku 2021 na podporu strategického prístupu k téme regionálneho rozvoja. V súčasnosti pracuje RRT pod záštitou Inštitútu Mateja Bela. Ročenka je svojím spôsobom prvotinou v slovenskom kontexte. Aj keď väčšina príspevkov sa nesie v kritickom duchu, ide o konštruktívnu kritiku so zámerom pomôcť zlepšiť to, čo sa reálne zlepšiť dá, a nielen poukazovať na to, čo nefunguje. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Nejde teda len o akademické články, ale skôr o analytické texty s praktickými odporúčaniami. Zároveň chce vzbudiť záujem o túto tému zvlášť medzi študentmi a mladými výskumníkmi, ktorých práca bude v najbližších rokoch formovať, kam sa v rámci výskumu a politík môžeme posunúť. Ročenka je dostupná v knižnej forme na obvyklých miestach, ako aj elektronicky na webe Inštitútu Mateja Bela. „Roky 2020 a 2021 boli v regionálnej politike obdobím slabnúcej dôvery vo verejné inštitúcie. Autori Ročenky regionálneho rozvoja 2021 preto formulovali návrhy, ktoré sľubujú zlepšiť život v regiónoch Slovenska. Vnímame potrebu korekcie verejných politík smerom k modernému regionálnemu prístupu,“ povedal Anton Marcinčin, programový riaditeľ RRT a zároveň jeden z editorov ročenky. Príspevky ročenky vzišli z verejnej výzvy z júna 2021. Každý príspevok prešiel edičným procesom dvomi oponentmi a publikácia ako celok schválením trojčlennou vedeckou radou. Finálnu formu ročenky určili editori Anton Marcinčin a Jakub Csabay. Na titulnej stránke publikácie je zobrazená ilustrácia Eduarda Klenu. RRT zároveň otvára výzvu na príspevky pre Ročenku 2022, ako aj do osobitnej publikácie o najmenej rozvinutých okresoch (NRO). „Ročenka predstavuje sériu na výskume postavených odporúčaní verejným činiteľom, ako vylepšiť fungovanie regionálnych politík na Slovensku. Našim zámerom však nie je kritizovať vládu alebo jednotlivých aktérov: cieľom je budovať odborný konsenzus v hlavných témach regionálneho rozvoja. Radi by sme videli dlhodobú perspektívu a rozumnú stratégiu, ktorá by sa nemenila každou zmenou vlády,“ povedal Jakub Csabay, spolu-editor ročenky. Ročenka bola podporená Národnou bankou Slovenska a bola publikovaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU v náklade 400 ks.

Ďalšie z kategórie architektúra