Vydavateľ Veda
Počet strán 225
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022418898
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/164985/statisticke-vyhodnocovacie-metody-vo-vedach-o-sporte-pomocou-softveru-spss
Sú v nej vyložené základné štatistické pojmy, postupy a spôsoby štatistického uvažovania, typy meraných premenných (veličín), druhy štatistického výberu. Podáva potrebné znalosti z exploračnej analýzy dát (deskriptívna štatistika), popisuje základné deskriptívne charakteristiky štatistických znakov (premenných) a súborov. Hlavný dôraz je kladený na súvislý výklad základných metód inferenčnej analýzy dát – na odhady parametrov a zisťovanie vlastností rozdelení znakov, a tiež aj na štatistické testovacie postupy. Všetky štatistické postupy sú demonštrované použitím softvéru IBM® SPSS® Statistics. Publikácia je adresovaná najmä študentom doktorandského stupňa štúdia vo vedách o športe, ale aj absolventom magisterského štúdia a ľuďom z praxe (trénerom, inštruktorom), ktorí sa budú chcieť zorientovať pri riešení konkrétnych výskumných aj praktických problémov v oblasti športu. Použité štatistické metódy sú však aplikovateľné aj v iných vedných odboroch. Autor publikácie je odborným asistentom na Katedre telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckom zameraní rieši dominantne problematiku športovej chronobiológie a analýzy telesného zloženia človeka, najmä vo futbale. V rámci edukačného procesu vysokoškolských študentov je zameraný na didaktiku futbalu a metodológiu vied o športe v oblasti aplikácie exploračnej a inferenčnej analýzy dát.

Ďalšie z kategórie ekonomika, management