Vydavateľ Kruh súčasného umenia Profil
Počet strán 160
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/163673/profil-42021
Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. Redakcia sleduje tri hlavné oblasti záujmu. Prvý súvisí s vedeckou časťou časopisu, kde sú publikované anonymne recenzované odborné príspevky, predovšetkým pôvodné, doteraz nepublikované štúdie, eseje, odborné preklady a odborné recenzie. Súčasťou tejto časti časopisu je aj rubrika Kľúčové termíny súčasného výtvarného umenia. Druhú oblasť záujmu reprezentuje stála rubrika Profil, v ktorej predstavujeme mladé a najmladšie domáce autorky a autorov aktuálne vstupujúcich na scénu spolu s generačne spriaznenými kritičkami a kritikmi umenia. Tretia priorita súvisí s našou snahou popularizovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, preto majú v štruktúre časopisu významné miesto čitateľsky atraktívne formáty akými sú rozhovory, ankety a okrúhle stoly, prostredníctvom ktorých chceme pritiahnuť aj záujem čitateľa nešpecialistu. OBSAH 4 2021 Katarína Rusnáková: Čas a trvanie v pohyblivých obrazoch digitálnych videoprojekcií / Time and Duration in Moving Pictures of Digital Video Projections Eva Kapsová: Od ľudovej tradície k folklóru, folklorizmu a ich dekonštrukcii / From Folk Tradition to Folklore, Folklorism and their Deconstruction 15 FEM POZITÍV / FEM POSITIVE Nina Vrbanová: Nóra Ružičková – Ženy v odboji, 2014 / Women in the Resistance, 2014 PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL Miro Trubač Adrián Kobetič: Tri črty sochárstva Mira Trubača / Three Features of Miro Trubač's Sculpture „Nedokážem uvažovať inak ako prostredníctvom ľudského tela“ Miro Trubač v rozhovore s Adriánom Kobetičom / "I can't think otherwise than through the human body" Miro Trubač in an interview with Adrián Kobetič UMENIE A IDEOLÓGIA / ART AND IDEOLOGY Jana Geržová / Zora Rusinová / Jiří David: Akcia ZET – kritické miesta v pokuse o konfrontáciu socialistickej propagandy a súčasného umenia / Action ZET – critical points in the attempt to confront socialist propaganda and contemporary art Peter Tuka: Kultúra po Umení: odkaz slovenskej tvorby 70-tych a 80-tych rokov / Culture After Art: the Legacy of Slovak Art of the 1970s and the 1980s Daniela Šiandrová: Robert Cyprich – Sociálne projekty / Social Projects (1973 – 1979) Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE Biely priestor v bielom priestore / White Space in White Space „Identita mojej tvorby je konceptuálna“ Stano Filko v rozhovore s Janou Geržovou / „The identity of my work is conceptual“ Stano Filko in an interview with Jana Geržová „Biely priestor v bielom priestore bol polemikou s konceptom“ Ján Zavarský v rozhovore s Janou Geržovou / „White Space in White Space was a controversy with the concept“ Ján Zavarský in an interview with Jana Geržová

Ďalšie z kategórie profil