Regionálna geografia Európy

5 %

Regionálna geografia Európy

Gajdoš A. a kolektív

Regionálna geografia je často právom považovaná za vrchol geografického poznania, pretože v sebe syntetizuje všetky analytické geografické vedné disciplíny. Vysokoškolská učebnica regionálnej geografie Európy poskytuje študentom všetkých odborov geografie a príbuzných vedných odborov relevantné informácie, týkajúce sa každého administratívneho útvaru v rámci jednotlivých oblastí Európy.

Rozdelenie Európy do regiónov vychádza z tradičného geografického usporiadania voči Slovenskej republike. Charakteristiky jednotlivých štátov a závislých území umožňujú spoznať najmä ich rozmanitosť v humánnogeografických vzťahoch a súvislostiach.Geografické názvoslovie používa slovenské vžité názvy podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (rok 2000). Európsky svetadiel je v učebnici rozdelený na jednotlivé tematické okruhy podľa regionálneho členeniaEurópy na strednú (bez Slovenska), západnú, juhozápadnú, juhovýchodnú (bez európskej časti Turecka), východnú (bez Ruska) a severnú Európu. Do oblasti juhovýchodnej Európy sme doplnili aj Cyperskú republiku ako integrálnu súčasť EÚ. Českej republike je venovaná zvýšená pozornosť z dôvodu spoločného štátu v nedávnej histórii. Obsahová náplň v prvej kapitole poskytuje základné a doplnkové údaje aj v tabuľkovej podobe.V ostatných kapitolách je väčšia pozornosť venovaná socioekonomickej charakteristike každého štátneho útvaru alebo závislého územia. Štatistické údaje sú z obdobia rokov 1996 – 2011. Posledná aktualizácia stavu problematiky je k 31. 3. 2012.

Vydavateľ Veda
Počet strán 592
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022413046
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/16256/regionalna-geografia-europy
Rozdelenie Európy do regiónov vychádza z tradičného geografického usporiadania voči Slovenskej republike. Charakteristiky jednotlivých štátov a závislých území umožňujú spoznať najmä ich rozmanitosť v humánnogeografických vzťahoch a súvislostiach.Geografické názvoslovie používa slovenské vžité názvy podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (rok 2000). Európsky svetadiel je v učebnici rozdelený na jednotlivé tematické okruhy podľa regionálneho členeniaEurópy na strednú (bez Slovenska), západnú, juhozápadnú, juhovýchodnú (bez európskej časti Turecka), východnú (bez Ruska) a severnú Európu. Do oblasti juhovýchodnej Európy sme doplnili aj Cyperskú republiku ako integrálnu súčasť EÚ. Českej republike je venovaná zvýšená pozornosť z dôvodu spoločného štátu v nedávnej histórii. Obsahová náplň v prvej kapitole poskytuje základné a doplnkové údaje aj v tabuľkovej podobe.V ostatných kapitolách je väčšia pozornosť venovaná socioekonomickej charakteristike každého štátneho útvaru alebo závislého územia. Štatistické údaje sú z obdobia rokov 1996 – 2011. Posledná aktualizácia stavu problematiky je k 31. 3. 2012.

Ďalšie z kategórie geografia