Počiatky fotografie na Slovensku 1839-1918

10 %

na sklade

Počiatky fotografie na Slovensku 1839-1918 Beginnings of Photography in Slovakia 1839-1918

Kleibl Martin

Od roku 1989, kedy vyšla prelomová kniha Ľudovíta Hlaváča Dejiny slovenskej fotografie, nevznikla publikácia, ktorá by sa s využitím aktuálnych poznatkov komplexnejšie venovala problematike histórie slovenskej fotografie z obdobia druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Záujemcovia o faktografické informácie počiatkov slovenskej fotografie sú odkázaní na tento jediný zdroj, ktorý je v dnešnej dobe relatívne ťažko dostupný a navyše niektoré informácie v ňom obsiahnuté sú už neaktuálne. Aj keď od tej doby vyšlo viacero publikácií, ktoré sa čiastkovo zaoberajú jednotlivými témami tohto obdobia (napríklad Renesancia fotografie 19. storočia alebo katalóg k výstave v SNG Dve krajiny), prípadne reflektujú dianie v niektorých regiónoch (Fotografia na Spiši, Lexikón tatranských fotografov), resp. sa venujú dielu jednotlivých autorov (Eduard Kozics, Gusztáv Matz, Karol Divald), publikácia, ktorá by komplexne a systematicky mapovala dané obdobie a poskytla záujemcom aspoň základný prehľad, dodnes absentuje. Múzeum fotografie vzniklo v roku 2015 ako zbierkotvorná inštitúcia Stredoeurópskeho domu fotografie a už o rok na to začalo aj s výstavnou a výskumnou činnosťou, ktorej výsledkom bolo viacero realizovaných výstav (Počiatky fotografie na Slovensku, Košicko-bohumínska železnica, Gustáv Matz, Bratislava a fotografia 1839 – 1918, Vojtech Alexander, 100 rokov fotografickej techniky a ďalšie) a projekt webového portálu BAAT – bratislavské ateliéry.

Keďže ťažiskovým obdobím aktivít múzea je prevažne 19. stor. a začiatok 20. stor., rozhodli sme sa aspoň čiastočne zaplniť “dieru”, ktorá v reflexii, propagácii a popularizácii histórie fotografie tohto obdobia stále existuje. Nová publikácia “Počiatky fotografie na Slovensku: 1839 – 1918” si nekladie za cieľ podať kompletný a definitívny výklad vývoja histórie fotografie tohto obdobia – je tu totiž ešte veľa neprebádaných miest. Mala by skôr slúžiť ako odrazový mostík, ktorý poskytne všetky základné informácie o historickom kontexte vzniku a vývoja fotografie vo svete a na našom území, oboznámi čitateľov o hlavných fotografických procesoch, fotografickej technike ale hlavne predstaví najvýznamnejšie osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v našom regióne. Kniha má preto fungovať ako základný prameň informácií pre širšie publikum, snaží sa pútavou formou a s využitím bohatej obrazovej prílohy prebudiť záujem o nie veľmi známu a populárnu etapu histórie média fotografie. A keďže je kniha slovensko-anglická, má ambíciu osloviť aj zahraničných záujemcov. Aj keď sa môže zdať, že napriek malej rozlohe a určitej kultúrnej “periférnosti” našej krajiny sa u nás nič podstatné na poli fotografie neudialo, tak opak je pravdou. Už len osobnosť Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v celosvetovom merítku, je toho dôkazom. Mnohí aktéri slovenskej fotografie presiahli hranice regiónu a svojimi kvalitami sa dokázali vyrovnať renomovaným fotografom okolitých krajín. Mená ako Petzval, Roth, Divald, Kozics alebo Socháň by mali patriť do základnej výbavy každého. Tak isto ako mená Hviezdoslav, Benka, Banič, alebo Jurkovič sú totiž súčasťou našej národnej histórie, kultúry, hrdosti a identity. Aj o to sa snaží táto publikácia.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Fotofo
Počet strán 104
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788085739831
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/152860/pociatky-fotografie-na-slovensku-1839-1918
Keďže ťažiskovým obdobím aktivít múzea je prevažne 19. stor. a začiatok 20. stor., rozhodli sme sa aspoň čiastočne zaplniť “dieru”, ktorá v reflexii, propagácii a popularizácii histórie fotografie tohto obdobia stále existuje. Nová publikácia “Počiatky fotografie na Slovensku: 1839 – 1918” si nekladie za cieľ podať kompletný a definitívny výklad vývoja histórie fotografie tohto obdobia – je tu totiž ešte veľa neprebádaných miest. Mala by skôr slúžiť ako odrazový mostík, ktorý poskytne všetky základné informácie o historickom kontexte vzniku a vývoja fotografie vo svete a na našom území, oboznámi čitateľov o hlavných fotografických procesoch, fotografickej technike ale hlavne predstaví najvýznamnejšie osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v našom regióne. Kniha má preto fungovať ako základný prameň informácií pre širšie publikum, snaží sa pútavou formou a s využitím bohatej obrazovej prílohy prebudiť záujem o nie veľmi známu a populárnu etapu histórie média fotografie. A keďže je kniha slovensko-anglická, má ambíciu osloviť aj zahraničných záujemcov. Aj keď sa môže zdať, že napriek malej rozlohe a určitej kultúrnej “periférnosti” našej krajiny sa u nás nič podstatné na poli fotografie neudialo, tak opak je pravdou. Už len osobnosť Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v celosvetovom merítku, je toho dôkazom. Mnohí aktéri slovenskej fotografie presiahli hranice regiónu a svojimi kvalitami sa dokázali vyrovnať renomovaným fotografom okolitých krajín. Mená ako Petzval, Roth, Divald, Kozics alebo Socháň by mali patriť do základnej výbavy každého. Tak isto ako mená Hviezdoslav, Benka, Banič, alebo Jurkovič sú totiž súčasťou našej národnej histórie, kultúry, hrdosti a identity. Aj o to sa snaží táto publikácia.

Ďalšie z kategórie fotografia