Kant v Rusku (ne)milovaný

5 %

Kant v Rusku (ne)milovaný

Marchevský Ondrej

Monografia predstavuje výsledok dlhodobého záujmu o štúdium vybraných ruských reflexií filozofickej tvorby Immanuela Kanta. Poskytuje exkurz do dôležitých historických kontextov výskumu tvorby I.

Kanta v ruskom filozofickom a intelektuálnom prostredí. Predstavuje miesto a význam odkazu I. Kanta v procese formovania ruskej filozofie 19. storočia a predovšetkým 20. storočia, hlavne jeho prvých desaťročí. Pre spracovanie danej problematiky je v práci zvolená metodologickú optika pro et contra, ktorá bola vypracovaná na začiatku 90. rokov 20. storočia vydavateľským projektom Ruská cesta: pro et contra. V obsahovom jadre práca predstavuje konkrétne prejavy týchto reflexií, ktoré sa orientujú na otázky epistemológie, filozofie práva, náboženskej metafyziky, etiky a morálnej filozofie. Prostredníctvom analýzy a komparácie práca ponúka pohľad na osobitosti ruského prístupu k filozofickému i širšie vnímanému tvorivému odkazu I. Kanta. Zároveň naznačuje rad nových otázok a problémov pre rozvoj skúmaní v horizonte budúcnosti.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Pavel Mervart
Počet strán 264
Rok vydania 2020
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788074654466
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/150853/kant-v-rusku-nemilovany
Kanta v ruskom filozofickom a intelektuálnom prostredí. Predstavuje miesto a význam odkazu I. Kanta v procese formovania ruskej filozofie 19. storočia a predovšetkým 20. storočia, hlavne jeho prvých desaťročí. Pre spracovanie danej problematiky je v práci zvolená metodologickú optika pro et contra, ktorá bola vypracovaná na začiatku 90. rokov 20. storočia vydavateľským projektom Ruská cesta: pro et contra. V obsahovom jadre práca predstavuje konkrétne prejavy týchto reflexií, ktoré sa orientujú na otázky epistemológie, filozofie práva, náboženskej metafyziky, etiky a morálnej filozofie. Prostredníctvom analýzy a komparácie práca ponúka pohľad na osobitosti ruského prístupu k filozofickému i širšie vnímanému tvorivému odkazu I. Kanta. Zároveň naznačuje rad nových otázok a problémov pre rozvoj skúmaní v horizonte budúcnosti.

Ďalšie z kategórie filozofia