Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky

5 %

Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky

Zumrík Miroslav

Korpusová lingvistika predstavuje rozvíjajúcu sa oblasť poznávania jazyka. Možno povedať, že sa zvyšuje objem poznatkov o jazyku a v tomto zmysle o jazyku vieme čoraz viac.

Ako však uvádza Aristoteles v úvode svojej Metafyziky, poznanie v zmysle pravej múdrosti spočíva v odhaľovaní príčin medzi javmi. Predkladaná práca je preto pokusom o usúvzťažnenie rôznorodej oblasti výskumu korpusovej lingvistiky s jej filozofickými aspektmi, s filozofickými myšlienkami, ktoré sa týkajú vzájomného vzťahu skutočnosti, mysle a jazyka.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 78
Rok vydania 2020
Jazyk Angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022418263
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/150432/filozoficke-aspekty-korpusovej-lingvistiky
Ako však uvádza Aristoteles v úvode svojej Metafyziky, poznanie v zmysle pravej múdrosti spočíva v odhaľovaní príčin medzi javmi. Predkladaná práca je preto pokusom o usúvzťažnenie rôznorodej oblasti výskumu korpusovej lingvistiky s jej filozofickými aspektmi, s filozofickými myšlienkami, ktoré sa týkajú vzájomného vzťahu skutočnosti, mysle a jazyka.

Ďalšie z kategórie jazykoveda