Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva

5 %

Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva

Franko Michal

Vzniku a pôsobeniu tohto vinohradníckeho družstva sa v slovenskej historiografii doposiaľ nevenovala náležitá pozornosť. Táto monografia sa preto primárne zaoberá vznikom Slovenského vinohradníckeho družstva.

Pre pochopenie problematiky je v nej načrtnutý aj hospodársky vývoj v Československu pred druhou svetovou vojnou a situáciu, v akej sa nachádzalo slovenské vinohradníctvo na prelome letopočtov. Cieľom publikácie je zosumarizovať a doplniť predovšetkým poznatky o samotnom vzniku Slovenského vinohradníckeho družstva, pričom približuje aj jeho vnútornú organizáciu a štruktúru, stanovy, družstevné orgány a ich funkcionárov, budovanie technicko-materiálneho zázemia a stručne aj činnosť a ciele v jednotlivých obdobiach. Okrem toho sleduje konkrétne príčiny vzniku družstva, jednotlivé procesy nevyhnutné na jeho vznik a podmienky, ktoré museli zakladatelia splniť. Pre vopred vymedzený rozsah tejto monografie je z časového hľadiska zameraná skôr na prvé roky pôsobenia družstva, čiže na obdobie, keď pred vedením družstva stály veľké výzvy a družstvo muselo dokázať svoju životaschopnosť a skutočne plniť účel, na ktorý bolo založené. Takmer ihneď po vzniku družstva sa muselo jeho vedenie vyrovnať, okrem iného, aj s následkami domácej a medzinárodnej politickej situácie na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia, čo sa tiež odrazilo na dynamike a charaktere jeho činnosti.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Typi Universitatis Tyrnaviensi
Počet strán 152
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788056802519
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/150429/vznik-a-posobenie-slovenskeho-vinohradnickeho-druzstva
Pre pochopenie problematiky je v nej načrtnutý aj hospodársky vývoj v Československu pred druhou svetovou vojnou a situáciu, v akej sa nachádzalo slovenské vinohradníctvo na prelome letopočtov. Cieľom publikácie je zosumarizovať a doplniť predovšetkým poznatky o samotnom vzniku Slovenského vinohradníckeho družstva, pričom približuje aj jeho vnútornú organizáciu a štruktúru, stanovy, družstevné orgány a ich funkcionárov, budovanie technicko-materiálneho zázemia a stručne aj činnosť a ciele v jednotlivých obdobiach. Okrem toho sleduje konkrétne príčiny vzniku družstva, jednotlivé procesy nevyhnutné na jeho vznik a podmienky, ktoré museli zakladatelia splniť. Pre vopred vymedzený rozsah tejto monografie je z časového hľadiska zameraná skôr na prvé roky pôsobenia družstva, čiže na obdobie, keď pred vedením družstva stály veľké výzvy a družstvo muselo dokázať svoju životaschopnosť a skutočne plniť účel, na ktorý bolo založené. Takmer ihneď po vzniku družstva sa muselo jeho vedenie vyrovnať, okrem iného, aj s následkami domácej a medzinárodnej politickej situácie na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia, čo sa tiež odrazilo na dynamike a charaktere jeho činnosti.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny