Katalóg CE ZA AR 2020

10 %

Katalóg CE ZA AR 2020

kolektív autorov

Úlohou ocenenia CE ZA AR (Cena za architektúru) je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

The task of the CE ZA AR Prize (Prize for Architecture) is to emphasise the cultural value of architectural works, to support the excellency of professional interventions of architects, but mainly to cultivate public awareness about the need for high-quality architecture as the basic principle of improving the quality of environment created through construction. This is the precise reason why the Slovak Chamber of Architects presents each years nominees as the best architectural works with special significance in the individual categories that deserve special attention for their original and extraordinary character.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Inštitút Slovenskej komory arc
Počet strán 600
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097358914
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/149396/katalog-ce-za-ar-2020
The task of the CE ZA AR Prize (Prize for Architecture) is to emphasise the cultural value of architectural works, to support the excellency of professional interventions of architects, but mainly to cultivate public awareness about the need for high-quality architecture as the basic principle of improving the quality of environment created through construction. This is the precise reason why the Slovak Chamber of Architects presents each years nominees as the best architectural works with special significance in the individual categories that deserve special attention for their original and extraordinary character.

Ďalšie z kategórie architektúra